Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

IMMACULATE CONCEPTION AND INC MINISTER pt2: MAKIKITA BA ITO SA TRADISYON?

 

 

 

 

 

By: Admin Chris
——————————————————
Ito ang pagpapatuloy ng aking sagot sa isang post ng isang INC minister. Noong nakaraan, naipaliwanag ko kung paanong pinatunayan ng Genesis 3:15 ang immaculate conception ni Maria na binalewala ng minisstro kahit na wala siyang argumentong binigay para sa kanyang interpretasyon [1]. Ngayon, magbibigay ako ng kasagutan sa kanyang sinabi na taliwas raw ito sa ating banal na Tradisyon. Sabi niya:

“This explains why the early theologians of the Catholic Church disagreed on the matter. In fact, they had debated on the question of whether Mary, the mother of Jesus Christ, was conceived without any stain of “original sin” for centuries [2].”

Totoo na sa loob ng mga siglo, maraming hindi naniniwala sa mga early church fathers sa Immaculate Conception kung saan hindi nila binabanggit na si Maria ay nabuo o nilikha ng walang bahid ng kasalanan. Gayunpaman, marami sa kanila ang naniniwala na walang kasalanan si Maria habang siya’y nabubuhay na alam naman natin ay taliwas sa paniniwala ng INC. Ayon kay St. Augustine,

“We must except the holy VIRGIN MARY, concerning whom I wish to raise NO QUESTION when it touches the SUBJECT OF SINS, out of honour to the Lord; for from Him we know what abundance of grace for OVERCOMING SIN in EVERY PARTICULAR was conferred UPON HER who had the merit to conceive and bear Him who undoubtedly had no sin [3] [emphasis added].”

Tandaan natin na hindi punto ng post na ito ang makapagbigay ng maraming quotations mula sa Early Church Fathers tungkol sa sinlessness ni Maria. Sa mga interesado tignan ang pananaw ng karamihan ng mga Church Fathers sa usaping ito, irerekomenda ko ang blog ni Dave Armstrong, isang Catholic apologist, na nagcompile ng kanilang mga kasulatan sa paniniwalang ito [4]. May binanggit rin ang ministro kung saan paniniwala ng ilang Church fathers sa Eastern Church na may “defects” si Maria, at binanggit niya ang Catholic Catechism dito. Sabi niya:

“Church fathers of the East like, John Chrysostom, held that Mary was sometimes GUILTY of such MINOR DEFECTS:
“…Some oriental writers, including Chrysostom, held that Mary was sometimes guilty of such minor defects as vanity, as when she urged Jesus to work the miracle of changing water into wineat Cana.” (The Catholic Catechism, p. 159) [2] [emphasis added]”

Totoo na may mga Church Fathers na naniniwalang si Maria ay gumawa ng kasalanan. Gayunpaman, isa itong “minority view” kung titignan natin ang mga kasulatan ng mga Early Church Fathers. Sabi ni Dave Armstrong:

“As for Church Fathers who refer to the Blessed Virgin Mary as the New Eve (Eve was originally sinless or immaculate), Second Eve, sinless, spotless, pure, without stain, immaculate, the Ark of the Covenant, or (negatively) who never attributed any actual sin to her, we find the following:
Hippolytus, Justin Martyr, Irenaeus, Gregory Nazianzen, Gregory Nyssa, Cyril of Jerusalem, Epiphanius, Athanasius, Jerome, Eusebius, Ephraim, Ambrose, Augustine, Proclus, Theodotus, Peter Chrysologus, Andrew of Crete, Fulgentius, Leo the Great, Gregory the Great, Germanus, John Damascene.
That makes AT LEAST 22 FATHERS in the AFFIRMATIVE, COMPARED TO 5 who attributed SIN to MARY (not counting the Montanist heretic Tertullian). By this broad reckoning, that is ABOUT 81% OF THE FATHERS (and these are only the major ones), which is more than enough to achieve a “consensus,” as even the phrase “unanimous consent of the fathers” never literally meant all of them, as Catholic apologist [5] [emphasis added].”

Pinagpatuloy ng ministro ang kanyang punto ng banggitin niya si St. Thomas Aquinas at angn iba pang scholastic theologians na hindi naniniwala sa Immaculate Conception. Sabi ng ministro:

“St. Albert the Great (before 1200-1280), Doctor of the Church who is remembered as teacher of St. Thomas Aquinas, “denied the Immaculate Conception, since it was condemned by Blessed Bernard in the letter to the Lyonnese and by all the masters of Paris.” (Ibid., p. 10) [2]”

Totoo na may mga theologians noong manahon ng medieval era ang hindi naniniwala sa Immaculate Conception at nakapagimpluwensya sa iba tulad ni St. Thomas Aquinas. Pinaliwanag naman ni Ludwig Ott, isang Catholic theologian, kung ano ng aba ang kanilang problema dito sa kanyang libro, “Fundamentals of Catholic Dogma.” Sabi niya:

“Under the influence of ST. BERNARD, the leading theologians of the twelfth and thirteenth centuries…REJECTED the doctrine of the IMMACULATE CONCEPTION. Their difficulty was that they had NOT YET FOUND THE WAY to bring Mary’s freedom from original sin into consonance with the UNIVERSALITY OF ORIGINAL SIN, and with the NECESSITY of ALL MEN for REDEMPTION [6] [emphasis added].”

Sa katotohanan, maikita natin na isang argumento ni St. Thomas Aquinas ay nang sabihin niya na dahil niligtas ni Hesus ang mga tao, kasama na si Maria, ay nangangahulugan na si Maria ay may bahid ng original sin at siya ay niligtas ng Diyos pagkatapos lamang ng animation. Ang animation ay patungkol sa infusion ng soul sa flesh. Sabi ni St. Thomas Aquinas:
“But this is unfitting, through implying that CHRIST is not the “SAVIOUR OF ALL MEN,” as He is called (1 Timothy 4:10). It remains, therefore, that the BLESSED VIRGIN was SANCTIFIED AFTER ANIMATION [7] [emphasis added].”

Pagkatapos ni St. Thomas Aquinas, dumating naman ang theologian na si St. John Duns Scotus na nagbigay ng solusyon saa problemang nakikita ng iba sa immaculate conception. Sinabi niya na ang perfect mediator ay may perfect act of mediation, at mas maganda para iligtas si Maria kung bibigyan siya ng grasya sa kanyang “conception” o “pagkabuo” kaysa sa kung magkakaroon siya ng bahid ng original sin at bigyan ng grasya pagkatapos [8]. Kaya nga kung minsan ay sinasabi natin na “prevention is better than cure.” Para mas maunawaan ang kanyang paliwanag, magbibigay ako ng analogy mula sa Catholic Answers na nagsabing:

“Consider an analogy: Suppose a MAN FALLS into a DEEP PIT, and SOMEONE REACHES DOWN to pull him out. The MAN has been “SAVED” from the pit. Now imagine a WOMAN WALKING ALONG, and she too is ABOUT TO TOPPLE into the pit, but at the very moment that she is to fall in, SOMEONE HOLDS HER back and PREVENTS HER. She too has been SAVED from the pit, but in an even BETTER WAY: She was not simply taken out of the pit, she was PREVENTED FROM GETTING STAINED by the mud in the first place [9] [emphasis added].”

Tulad ng INC minister, maraming mga non-Catholics sang nagsasabi na hindi makikita ang dogma ng Immaculate Conception sa Sacred Tradition. Gayunpaman, hindi ito totoo. Ang pagkakilanlan kay Maria bilang “All Holy”, “New Eve”, “Ark of the New Covenant”, etc. ay makikita hindi lamang sa Banal na Kasulatan kundi pati na rin sa Banal na Tradisyon. Naghintay lamang ang Simbahang Katolika ng maraming taon para tuluyang maunawaan ang dogma na ito, tulad ng makikita sa dogma sa Banal na Sangtatlo o kahit sa pagkaunawa ng Simbahan kung anong libro ba ang kasama sa Bibliya o hindi. Bilang Katoliko, naniniwala rin tayo sa “development of doctrine.” Tatapusin ko lamang ang presentasyon ko dito sa isang pahayag ni Pope Benedict XVI. Sabi ni Pope Benedict XVI:

“In this regard I would like to highlight a fact that I consider relevant. Concerning the teaching on the Immaculate Conception, important theologians like Duns Scotus enriched what the People of God already spontaneously believed about the Blessed Virgin and expressed in acts of devotion, in the arts and in Christian life in general with the specific contribution of their thought. Thus faith both in the Immaculate Conception and in the bodily Assumption of the Virgin was already present in the People of God, while theology had not yet found the key to interpreting it in the totality of the doctrine of the faith [10].”

Reference: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.