Apologetics / Reflections Catholic Church

Isang Diyos na may tatlong persona (Trinity) Imposible daw ito.

Isang Diyos na may tatlong persona (Trinity) Imposible daw ito.
 
Unang-una sa lahat atin po munang linawin na ang Trinity ay hindi po Tritheism, magkaiba po ang dalawang yan.
 
Trinity VS Tritheism
 
Ang Trinity ay nangangahulugang “Isang Diyos sa tatlong Persona”.
 
Samantalang ang Tritheism naman ay nangangahulugang “Tatlong Diyos sa tatlong Persona”.
 
Wala po kailan na itinuro ang simbahang katolika na mayroon kaming sinasamba na tatlong Diyos, sa katunayan po ay matinding tinututulan ng Simbahang Katolika ang pag samba ng higit sa Isang Diyos.
 
Ngayon wag po tayong basta-basta magpapalinlang sa mga sinungaling na nagsasabi na ang Simbahang Katolika diumano ay sumasamba ng higit sa isang Diyos.
 
Ang diyablo ang inyong ama! At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay-tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya’y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. – (Juan 8:44, MBB)
 
Ngayon paano po ba maipapaliwanag ang Trinity?
 
Sa simpleng paraan ay maari nating maipaliwanag ang Trinity, kailangan lamang po nating buksan ang ating mga Puso at Isip.
 
Sa isang Pamilya, binubuo ito ng Ama, Ina at Anak. Let say na mayroon ang mag asawa na limang anak, ilan na ang persona sa kanilang Pamilya? Pito.
 
Ngunit ang tanong jan ay ilan ang Pamilya? Pito ba? HINDI, nanatili itong ISA.
 
Isa pang halimbawa, ilan ang number 3? tatlo ba? HINDI, Isa lang yan.
 
Ngayon my batayan ba sa bibliya ang Trinity? MERON PO!
 
Kaya’t humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. – (Mateo 28:19, MBB)
 
Yun pong Ama, Anak at Espiritu ay Trinity po yan.
 
Ngayon po meron pong talata na mababasa word na “Trinity”.
 
and in a loud voice they cried out, saying, “Salvation [belongs] to our God who is seated on the throne, and to the Lamb [our salvation is the Trinity’s to give, and to God the Trinity we owe our deliverance].” – (Revelation 7:10, Amplified Bible)
 

Matatandaan po natin na ang Amplified Bible madalas na ginagamit ng mga sekta na tumututol sa Doktrina ng Trinity. Pero ang tanong bakit kapag ka babasahin na ang Rev 7:10 ay ayaw na nila dun? Dahil ba nandun ang word na Trinity o sandyang sila ay mga mandaraya?

~ Admin Coco, Gwapologist

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply