Apologetics Baptism

Kanino kaya ito sinabi o inutos ni Cristo?


Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age.”
-Matthew 28:19-20

Ito ang habilin ni Cristo bago siya umakyat ng langit at ito ay sa mga panahong unang siglo (1st century).. kanino kaya ito sinabi o inutos ni Cristo? Sa mga taga sekta kaya ito inutos ni Cristo?

1. Charles Taze Russel

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Charles Taze Russel ang founder ng Jehovah’s Witnesses ay ipinanganak lamang noong February 16, 1852. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

2. Felix Ysagun Manalo

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Felix Ysagun Manalo o mas kilala sa bansag na “bisugo” ang founder ng Iglesia Ni Cristo ay ipinanganak lamang noong May 10, 1886. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

3. Ellen Gould White

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Ellen Gould White ang founder ng Seventh Day Adventist ay ipinanganak lamang noong November 26, 1827. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

4. Joseph Smith

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Joseph Smith ang founder ng Latter Day Saints(Mormon) ay ipinanganak lamang noong December 23, 1805. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

5. Joseph Smyth

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Joseph Smyth ang founder ng Baptist church ay ipinanganak lamang noong bandang 1570. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

6. Eliseo Fernando Soriano

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Eliseo Fernando Soriano o mas kilala sa bansag na “Mama Eli” ang founder ng Members Church of God International ay ipinanganak lamang noong April 4, 1947. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia.

7. Apollo Quiboloy

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Apollo Quiboloy o mas kilala sa bansag na “boy abuloy” ang founder ng Kingdom of Jesus Christ ay ipinanganak lamang noong April 25, 1950. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

8. Eddie Villanueva

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Eddie Villanueva ang founder ng Jesus is Lord church ay ipinanganak lamang noong October 6, 1946. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

9. Arsenio Tan Ferriol

-Siya kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil si Arsenio Tan Ferriol ang founder ng Pentecostal (4th Watch) ay nagtatag lamang ng kanyang sariling sekta dahil sa siya daw ay ang huling Apostol at naitatag lamang ang kanyang samahan noong mga panahong 1972. Kaya walang kinalaman ang sekta niya sa Biblia hindi siya ang inutusan.

10. Self-proclaimed pastors

-Sila kaya ang sinabihan ni Cristo na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa? Hindi dahil malabong mangyari yun dahil ang mga self-proclaimed pastors o mas kilala sa bansag na “pastorotot” ay nag umpisa lamang noong 1960 na tinatawag na ngayon sa kasalukuyan na mga Born Again. Kaya walang kinalaman ang sekta nila sa Biblia hindi sila ang inutusan.

Sila ang sampo(10) sa maraming bulaang guro na LILITAW sa huling araw na noon pa ibinabala ng Panginoong JesuCristo at ng Apostol San Pedro na talagang darating, mga yuyurak sa DAAN NG KATOTOHANAN [2Pet.2:1-2, 19]

Sa pagkakataong ito ang Katoliko ang tunay na pinagbilinan ng Panginoong Jesus na ipangaral ang kanyang mga turo sa buong mundo sapagkat ito ang kanyang iglesiang itinayo sa Mt.16:18

Fact#1

Ang Katolikong Simbahan ang tinutukoy sa Mateo 16:18. Ang Katolikong Simbahan ay nag simula pa sa panahong unang siglo sa panahon pa na ang Panginoong Jesus ay nandito pa sa lupa [Mt.18:15-17].

Fact#2

Ang Katolikong Simbahan lamang ang tanging iglesia sa loob ng 1st century hanggang 15century, ibig sabihin ang Katoliko ang iglesiang itinayo ni Cristo sa Mt.16:18

Fact#3

Noong Mediaval Period o Mediaval Ages naganap ang religious war ng mga Cristiano at ng mga Muslim dahil binawi ng mga Cristiano ang Holy Land sa mga Muslim, ang tinutukoy na mga Cristianong ito ay walang iba kundi ang Katoliko lamang dahil wala pang sekta sekta noon, ibig sabihin ang Katoliko ang iglesiang itinayo ni Cristo sa Mt.16:18.

Fact#4

Ang ginawang “Reformation” ni Martin Luther ay pagpapatunay lamang na ang Katoliko lang ang tanging iglesia noon dahil isa siyang Pari na nag protesta lamang sa Simbahang Katoliko.

Fact#5

Ang iglesiang itinayo noon ni Cristo ay namamayagpag hanggang ngayon sa kasalukuyan sapagkat patuloy itong iiral hanggang magpakailanman [Eph.3:21] at ito ang Katoliko lamang.

TANONG:

Bakit sinasabi niyo na ang Katoliko ang tinatag ni Cristo sa Mt.16:18 eh wala namang sinabi doon na “One, Holy, Catholic, Apostolic, Roman”

Sagot:

Ang One, Holy, Catholic, Apostolic at Roman ay hindi talaga mababasa sa Mt.16:18 sapagkat HINDI ITO PANGALAN NG IGLESIA NA ITINAYO NI CRISTO, sapagkat ito ay mga TANDA o MARKA ng iglesiang itinatag ni Cristo.

-ONE-

Tinatawag ang iglesia na “One” dahil ang iglesia ay nagkakaisa [ Ps.133:1, Phil.1:27, 2:2].

-HOLY-

Tinatawag ang iglesia na “Holy” sapagkat Banal ang nagtatag nito [Acts 3:14, 4:27, 4:30.

-CATHOLIC-

Tinatawag na “Catholic” (ang ibig sabihin ng salitang “Catholic” ay pang BUONG MUNDO) ang iglesia dahil ang misyon ng iglesia ay gawing alagad ang BUONG MUNDO [Mt.28:19-20] sapagkat ang iglesia ay pang BUONG MUNDO [Mk. 11:17, Isa.56:7].

-APOSTOLIC-

Tinatawag na Apostolic ang iglesia sapagkat ang mga aral nito ay galing mismo sa mga Apostol [Acts 2:42, 2Thess.2:15, 1Cor.11:2, 2Tim.2:2].

-ROMAN-

Tinatawag na “Roman” ang iglesia sapagkat ito ay pananda sa totoong iglesia na nasa Roma sapagkat noon pa man ay may mga gumagamit na ng salitang “Catholic” na sila man din daw ay Catholic ngunit hindi. Ang katawagang “Roman” sa mga Katoliko ay nag umpisa noong 16 century.

Kaya gumamit man tayo ng common sense o hindi lalabas at lalabas pa rin ang totoo na ang Katoliko lamang ang totoo at ang tanging iglesia lamang noon at magpahanggang ngayon at hanggang wakas.

TANONG:

Oo kayo ang na unang iglesia, pero mali mali ang aral niyo at kontra sa Biblia eh

Sagot:

Ang mga aral ng Iglesia Katolika ay hindi mali mali o kontra sa Biblia. Sa katunayan lahat ng aral ng Katoliko ay naka base sa Biblia. Ang mga aral ng iglesia Katolika ay hindi maaaring magkamali sapagkat ang iglesia ay ginagabayan ng Espiritu Santo maging sa mga aral [Jn.16:13] ibig sabihin ang Dios mismo ang nagtuturo ng mga aral o doktrina ng Simbahan [Jn.14:26]

Kung papansinin ninyo may mga aral ang Katoliko na kinokopya ng mga taga sekta isa na jan ang “Holy Trinity”, “Jesus’ Divinity” at maging mga imahe ni Cristo ay mayroon sila. Ibig sabihin hindi mali ang mga aral ng Katoliko dahil pinipili lamang nila ang gusto nila sa Biblia and the rest i reject na nila.

God bless everyone!

_Admin’Papsi


Reactions:

Join Discussion

Tagged ,
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.