Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith

Kasalanang Mana may Batayan ba sa Bibliya?

Photo image: http://biologos.org/files/modules/castoutofgarden.jpg

By: Admin Francisco de Sales DCF

Kasalanang mana. May proof ba yan sa bible? Meron. “Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala” (Rom. 5:12)….Dahil sa isang tao, si Adan PUMASOK ANG KASALANAN SA SANLIBUTAN kaya nagkaroon din ng kamatayan..ngayon KUNG DI PALA NATIN NAMANA YUNG KASALANAN NINA ADAN AT EBA E BAKIT PATI TAYO NAMAMATAY, DIBA DAPAT SILA LANG ANG NAMAMATAY DAHIL SILA LANG NAMAN YUNG NAGKASALA? Kung sa akin itatanong yan simple lang ang isasagot ko kapatid DAHIL NAGKASALA SINA ADAN AT EBA, AT YUNG KASALANANG IYON AY NAMANA NATIN KAYA “PUMASOK ANG KASALANAN SA SANGLIBUTAN.” IYON DIN ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NAGIGING PRONE SA PAGKAKASALA.

May mga patunay at halimbawa sa biblia ang sumusuporta sa aral na ito:

“ANG AMING MGA MAGULANG AY NAGKASALA at wala na; At AMING PINASAN ANG KANILANG KASAMAAN. ” (Panaghoy 5:7) kaya kung nagkasala ang ating mga magulang na sina adan at eva ay tiyak na namana natin at napasan ang orihinal na kasalanang nagmula sa kanila.

Isa pang proof Sa Awit 51:5 (MMB) ” Ako’y masama na buhat nang isilang,makasalanan na nang ako’y iluwal. ”

Ad Majorem Dei Gloriam!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply