Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Jesus Christ Priests Protestantism Religion

Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan?

BY: Admin Coco, Apologist

 

Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan?

Basahin natin ang talatang tinutukoy ng mga tumutuligsa sa Pagka Diyos ni Kristo.

“Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit [O MAGING ANG ANAK MAN]. ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO. – Mateo 24:36

Madalas itong gamitin ng mga sekta kagaya Jehovah’s Witnesses, Iglesia ni Cristo 1914, upang patunayan na HINDI DIYOS SI KRISTO. Ayon sa kanilang pang unawa kung Diyos daw si Kristo e bakit daw hindi alam ni Kristo ang panahon ng kanyang pagbabalik?

First of all, dapat nating tandaan si Kristo ay hindi lamang Tunay na Diyos kundi siya rin ay tunay na Tao, tinatawag itong “Hypostatic Union”, sinabi sa talata ng Colosas 2:9 “Sapagkat ang buong KALIKASAN NG DIYOS AY NA KAY CRISTO SA KANYANG PAGIGING TAO”.

Malinaw na si Kristo ay hindi lamang isang Diyos kundi isa ring Tunay na Tao.

Ngayon, dahil si Kristo ay mayroong Human Nature therefore mayroong Limitation ang knowledge niya bilang tao, ngayon walang sinabi sa talata ng Mateo 24:36 na “HINDI ALAM NI CRIST”O ang sabi sa talata ay walang ibang nakakaalam magkaiba yung hindi alam sa walang nakakaalam. if ating susundin ang logic nila na purke sinabing kahit ang Anak ay hindi “DAW” alam e pano ngayon ito my mababasa sa bibliya alam ni Kristo ang lahat.

He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love Me?” Peter was grieved because He said to him the third time, “Do you love Me?” And he said to Him, “Lord, YOU KNOW ALL THINGS; You know that I love You.” Jesus said to him, “Tend My sheep,” (John 21:17).

Pano ngayon yan?
And Jesus did not correct Peter and say, “Hold on Peter, I do not know all things.” Jesus is “The way the Truth and the Life ” – John 14:6, if Jesus is the Truth then he should correct Peter pero wala diba?

Addition ko pa in Revelation 19:12–13, “His eyes are a flame of fire, and on His head are many diadems; and He has a name written on Him which no one knows except Himself. He is clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God.”

If Jesus is not God, dahil ayon sa kanila ay He did not know something, then may problem sa Diyos mismo. Kasi si Kristo lang naman nakakaalam ng Pangalan niya ang sabi “He has a name written on Him which NO ONE KNOWS EXCEPT HIMSELF.

Nangangahulugan ba na ang God the Father hindi na alam ang Pangalan ni Kristo?

Ang pinaka sagot lang because JESUS HAS HUMAN NATURE THEREFORE HE COOPERATED WITH THE LIMITATIONS OF BEING A MAN.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply