Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian Faith Mass Religion The Holy Mass

Linggo ngayon Magsisimba ka ba? ABA dapat Lang!

Photo Image: http://whatsupyukon.com

 

By: Admin Coco, Apologist

Dapat nating Tandaan ang sinasabi ng Bibliya, sa (Hebreo 12:28) “Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.”

Gusto ng Diyos na sambahin siya sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot at hindi sa ating sariling paraan o kagustuhan lamang. Ang kagustuhan ng Diyos ang parating dapat masunod hindi ang sarili nating opinyon, o ang sarili nating nais.

Ngayon ating tandaan ang mga sumusunod:

1.) Makinig ka sa Salita ng Diyos
Sa talata ng (Juan 8:47) “Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo’y hindi mula sa Diyos.”

Huwag kang text ng text muna habang nasa Holy Mass, huwag kang makipag-usap sa katabi mo lalong lalo na kung sa oras ng Homily at kung hindi naman kinakailangan. Focus yourself to God and in the Celebration of the Mass. Hindi ito isang bagay na dapat mong baliwalain lamang sa iyong buhay bilang isang Katolikong Kristiyano.

2.) Sa mga Babae, magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang at pagkatakot sa harap ng Diyos. Hindi kayo pupunta ng beach, bar para hindi mag suot ng kaaya-ayang kasuotan o kaya naman ay napakalaswang mga damit.

Ating mga mababasa sa bibliya (1 Timoteo 2:9-10) “Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaing itinuturing na maka-Diyos.”

3.) Kapatid magpasalamat kana man huwag puro hiling bes, hindi ganyan ang isang Servant ni Lord.

Napaka-importante ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan, at mga Biyayang ibinibigay niya sa atin sa ating pang araw araw na pamumuhay.
Sinabi sa (Awit 50:23) “Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw; akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.”

Kahit pa ako, ikaw tayong lahat ay nakakaranas ng hindi magandang pangyayari sa ating buhay ay huwag na huwag mo pa ring magpasalamat sa Diyos. Sinabi sa (1 Tesalonica 5:28) “At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.”

4.) Communion nanaman excited kana ba?, pero naitanong mo na ba sa iyong sarili kung karapat dapat ka bang mag komunyon ngayong linggo na ito?

May nagawa ka bang mortal na kasalanan? Huwag kang tumanggap ng komunyon, ikumpisal mo muna ito. Wag mong ugaliing nakikipag unahan kapa sa pila para sa Communion halos mabangga mo na ang kung sino sino makapag komunyon kalang agad pero my mortal sin kana man pala.

Sinasabi sa banal na kasulatan (1 Corinto 11:27-29) “Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya’t dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.”
Paano mo malalaman kung mayroon kang Mortal Sin?

BASAHIN ANG MGA SUMUSUNOD:

– Dapat Grave Matter oh Grabe ang iyong kasalanan.
– Ginawa mo ito ng nasa tamang Pag-iisip, ALAM MONG MALI ITO, pero ginawa mo pa din.
– Ginawa mo ito ng walang pag aalinlangan o hindi ka napipilitan (willingly).

5.) Hintayin na matanggap ang Huling Basbas.

Huwag ka munang umuwi kung hindi pa tapos ang Holy Mass dahil napakaimportante ng Huling Basbas wag mong isipin na malelate kana sa pupuntahan mo ang isipin mo ay “PARA ITO SA PANGINOON”. Hindi para sa ibang lakad mo kapatid.

Sa (Bilang 6:22-27). “Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita: Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon; kahabagan ka nawa at subaybayan ng Panginoon; lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.”

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply