Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Religion

Mga Imahe, bakit gumagamit tayo ng imahe, sinasamba ba natin?

Photo Credit: www.nationalreview.com

 

By: Admin Coco, Apologist

Ang ating paksa ngayong araw na ito ay isang paksang hindi mamatay matay, walang kamatayan kumbaga sabi nila walang forever, there is no forever pero sa Simbahang Katolika, pagdating sa rebulto ay tila may forever na ata. Tara bigyan natin ng sagot, bakit nga ba tayong Katoliko ay mayroong mga imahe sa ating mga simbahan, simple lamang ang sagot ko dito, dahil sila ay mga Bayani ng Simbahan sila ang ay mga martyr, sa tuwing nakikita natin sila naalala natin ang kanilang kabayanihan para sa bayan at sa Simbahang Katolika, kagaya na lamang ng Santong si Santo Domingo or St. Dominic, sa tuwing nakikita ko ang kanyang imahe ay naalala ko na dahil sa kanya tuluyan ng naglaho ang isang heretikong grupo na kumakalaban sa Simbahan, tinatawag ang grupo na ito na “Albegensian”, kundi dahil sa mga Dominicano kung hindi sila nangaral sa kanila ay baka hanggang ngayon isa ang “Albegensian” sa pinaka matinding kalaban ng Simbahan Katolika, sa ngayon wala na ang grupo na ito meron nalamang “XB Gensan”. Pero sila ay hindi kalaban ng Simbahan, ngayon dito sa Pilipinas mayroon tayong mga rebulto o Imahe ng mga Bayani ng bansa, kagaya ni Rizal, bonifacio, etc. May mga sariling guard pa nga yan minsan may baril pa, bakit hindi ninyo punahin ang mga yun laging mga Imahe namin sa Simbahan ang inyong nakikita?

Ngayon, hindi ba’t ipinag babawal ng Bibiliya ang mga Imahe na ito bakit sinasamba ninyo ito?

Bilang isang Laykong Apolohista na isang Blogger at video blogger sa aming mga social media account kagaya ng Defend the Catholic Faith, sa tuwing may mga post kami ay kahit hindi tungkol sa Rebulto ang article, example ang post naming ay Gospel today, hindi maiiwasang may magkocomment ng “Exodus 20:4”, maganda basahin natin ang sinasabi ng talatang iyan “HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN O NG KAWANGIS MAN NG ANOMANG ANYONG NASA ITAAS SA LANGIT, O NG NASA IBABA SA LUPA, O NG NASA TUBIG SA ILALIM NG LUPA: dagdagan pa natin sa verse 5 ng Exodus 20. “HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLINGKURAN MAN SILA; SAPAGKA’T AKONG PANGINOON MONG DIOS, AY DIOS NA MAPANIBUGHUIN, NA AKING DINADALAW ANG KATAMPALASANAN NG MGA MAGULANG SA MGA ANAK, HANGGANG SA IKATLO AT IKAAPAT NA SALIN NG LAHI NG MGA NAPOPOOT SA AKIN”. Kung ikaw isang Katolikong hindi pala simba o let say nagsisimba lang pagka may bagong damit, o kaya naman tuwing “KBL”, Kasal, Binyag, Libing. Malamang sa malamang ay sasabihin mong “Oo nga no, bakit hinahayaan tayo ng mga Pari na may mga rebulto sa simbahan”, mapapaisip ka lalo na pag yung pastor mahilig mang gulat o mag wala. Now, let me give a simple explanation to that accusation from non-Catholics. Alright, tama ang sinabi sa mga talata ng Exodus 20:4-5, wala akong problema dun, but I have a problem with the interpretation of the protestants, lalo na mga pinoy protestante. Kung ating sasakyan ang kanilang PANGANGATWIRAN, lalabas na mismong ang Diyos na nag utos sa Exodus 20:4-5 ay isang Diyos na sinungaling, isang Diyos na walang isang salita, dahil kung babasahin natin, same book din ng Bibliya, sa Exodus 25:18-19 ganito ang ating mababasa, “AT GAGAWA KA NG DALAWANG QUERUBING GINTO; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang QUERUBIN SA ISANG DULO, AT ANG ISANG QUERUBIN SA KABILANG DULO: kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga querubin sa dalawang dulo niyaon. Sa mga simbahan naming mga Imahe ng mga querubin, sa mga simbahan ba ninyo meron? WALA! Buti pa nga si Felix Manalo may rebulto pero si Kristo wala, si Billy Graham na founder ng isang malaking sulpot na sekta protesta sa ibang bansa ay meron. Ngayon, hindi po masama ang pag gawa ng rebulto as long as hindi mo ito sinasamba na parang Diyos, sa Exodus 20:4-5 po ay pinuputol kasi ninyo ang talata kaya kayo nalilito, sa Exodus 20:3 palang sinabi na ng Banal na Kasulatan kung anong klaseng Imahe ang ipinagbabawal sinasabi sa talata ng Exodus 20:3 “HUWAG KANG MAGKAKAROON NG IBANG MGA dios SA HARAP KO. Ang tinutukoy po dun ay “dios”, small letter na “d” meaning tumutukoy ito sa mga diyos-diyosan, klarong klaro ang sinabi ng Diyos. Ang tinutukoy niyang bawal ay ang pag gawa ng mga rebulto, imahe ng mga diyos-diyosan at hindi ang mga imahe ng mga katoliko na nasa simbahan, dagdagan pa natin sa talata ng Numbers 20:9 – ganito ang ating mababasa, “At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin: at nangyari, na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso.

Ginamit ang rebulto na yari sa tanso upang magpagaling at mabuhay ang mga tao noon. Kaya hindi galit ang Diyos sa pag gawa ng Imahe, dahil kung galit ang Diyos pati yang “selfie” mo ay bawal yan dahil yan ay matuturing na isang imahe na gawa ng kamay ng tao. Ngayon, sinasamba ba natin? ANG DIREKTANG SAGOT AY HINDI, HINDI KAILANMAN, ITINURO NG SIMBAHANG KATOLIKA NA SAMBAHIN ANG MGA REBULTO.

Bakit gumagawa kayo ng Imahe na hindi naman kayo sigurado ang itsura kagaya ng Rebulto ni Kristo? Mayroong negro, mayroong maputi, mayroong kayumanggi, ano ba talaga at tunay na itsura ni Kristo basi sa mga rebulto ninyo?

Isa ito sa pinaka nakakatawang argumento ng mga kumakalaban sa Simbahang katolika, kagaya nalamang nung “bakit ang inyong Kristo ay negro”, tinutukoy nila jan ay ang Black Nazarene, kung babalikan natin ang History, ang Imahe ng itim na Nazareno, nung dadalhin palamang yan dito sa “maharlika” ay este bansang pilipinas. Nasunog po yan pero hindi siya naging abo kundi nangitim lang, sympre saan kana man NAKAKITA NA NASUNOG NAGING KULAY GREEN? Kung ikaw nga maputi magbabad ka sa dagat tapos tirik ang araw, malamang mangingitim ka baka maging negro ka pa nga. Pero seryosong usapan, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit itim ang nazareno dahil nga nasunog ito. Ngayon, dapat ba ay kailangan saktong saktong ang itsura ng imahe ng gagawan mo? Kung ganon yung rebulto ni rizal kulay tanso, yung rebulto ni felix manalo tanso din, mga tanso ba ang kulay nila noong sila ay nabubuhay pa? Malamang sa malamang hindi diba, ngayon kailangan ba talaga na saktong sakto dapat sa imahe na gagawin mo kung ano ang itsura nila nung nabubuhay sila, kung ano ang kulay nila? Hindi kailangan saktong sakto bakit? Basahin natin sa talata ng Josue 4:4-7.

“Tinawag nga ni Josue ang labindalawang lalaking pinili niya, at sinabi sa kanila, “Mauna kayo sa Kaban ng Tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng Ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato, pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng Ilog Jordan nang itawid ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. ANG MGA BATONG ITO ANG MAGPAPAALAALA SA ISRAEL NG MGA PANGYAYARING ITO HABANG PANAHON.”

Yun bang mga bato ay kamukha o kapareho ng pagtawid ng mga tao? Nagalit ba ang Diyos kay Josue? HINDI!

Tayong mga Katoliko, kaya tayo mayroong mga rebulto at imahe ng tao na nakapako sa krus, dahil pinapaalala nito sa atin kung gaano nalamang kalaki ang pag ibig ng Diyos na siya ay nagkatawang tao at ipinako sa Krus ubang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.