Catholic Church Christian Faith

Pananampalataya, sapat na nga ba ito upang ikay maligtas?

Pananampalataya lamang daw ang Kailangan upang maligtas!
Sinasabi ng maraming sekta ng Relihiyon ngayon na walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang pananampalataya lamang.
 
Ngunit ang tanong ito ba ay sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan o ng Bibliya?
 
Unang-una sa lahat wala pong mababasa sa bibliya na “Faith Alone” is not enough for you to be saved. Period!
 
Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan.
 
Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa’t nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. – 1 Corinto 13:2
 
Nakita ninyo? kahit mayroon kang NAPAKALAKING pananampalataya na kaya munang patalunin ang mga bundok ay iyan ay walang saysay kung ang Faith mo ay walang pag-ibig.
 
Ngayon po merong pong tatlong bagay na magkakasama habang buhay.
 
Kaya’t ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.- 1 Corinto 13:13
 
Ano daw ang pinakadakila o Greatest? “PAG – IBIG, LOVE”.
 
ito pa kailangan ba dagdagan mo pa ang faith mo? nasusulat.
 
“For this very reason do your best to add goodness to your Faith; to your goodness add knowledge; to your knowledge add self-control; to your self-control add endurance; to your endurance add godliness; to your godliness add Christian affection;  and to your Christian affection add love. These are the qualities you need, and if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ”. – 2 Peter 1:5 – 8
 
Sa Tagalog:
 
Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan; sa inyong kabutihan, ang kaalaman; sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili; sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan; sa inyong katatagan, ang pagiging maka-Diyos; sa inyong pagiging maka-Diyos, ang pagmamalasakit sa kapatid; at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesu-Cristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. – 2 Pedro 1:5-8
 
MALINAW NA MALINAW WORD FOR WORD “FAITH WITH WORKS” NOT BY “FAITH ALONE”.
 
Ngayon po ilan po sa mga sekta ng relihiyon ay mayroon silang talata na hindi binabasa sa kanilang pangangaral ito ay yung ni sulat ni santiago.
Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may PANANAMPALATAYA, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? – Santiago 2:14
ito pa.
 
Isa kang hangal! Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? – Santiago 2:20
 
kita niyo kahangalan ang “FAITH ALONE” lang.
 
Pero actually sa totoo lang my “Faith Alone” sa bibliya basahin po natin.
 
So you see, we are shown to be right with God by what we do, not by faith alone… – James 2:24
 
#Apologetics101 #DCFPost
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply