Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Conversion Faith Feasts Jesus Christ Protestantism Religion

PARA SA MGA MABABAIT o “BANAL” LAMANG BA TALAGA ANG SIMBAHAN?

BY: + AMDG + Admin FMM Frances Mary Margaret 

Photo Image: https://upload.wikimedia.org

Ngayong, ika-12 ng Disyempre 2017, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe.

Sabay sabay nating basahin at pagnilayan ang ebanghelyo sa araw na ito mula sa 
Mt 18: 12-14:

“Ano sa palagay ninyo? Kung may sandaang tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang siyamnapu’t siyam para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo: Kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayundin naman, ayaw ng inyong Amang nasa Langit na mawala isa man sa maliliit na ito.”

Pagninilay: Marami sa atin ang nahihiya o ni ayaw man lamang pumasok ng simbahan, mangumpisal o magdasal dahil sila raw ay “masusunog” at hindi raw sila bagay sa simbahan. Pero ang totoo niyan. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. Tulad ng isang tupa na nawala. Kayang iwan ng Panginoon ang lahat – para lang hanapin tayo at hindi siya tumitigil sa pagtawag sa atin. Ibig sabihin nito, tayo ay mahalaga bawa’t isa. Pantay pantay ang pagtingin at pagmamahal Niya satin. Kahit isa lang ang tao sa mundo ay mamamatay pa rin Siya para iligtas sa kasalanan ang “tupa na iyon”. Ganun kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaya lang kadalasan ay hindi tayo handa para ito ay tanggapin dahil masyado tayo nakatuon sa ating mga sariling pagkukulang at kahinaan. Nakakalimutan natin ang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin at gusto tayong tulungan para mapabuti.
Ngunit gaya ng isang mapagmahal na Ama, lalung lalo pa ang ating higit sa lahat ng mga Ama – ang Diyos Ama sa Langit, na patuloy tayong hinahanap at tinatawag na lumapit sa Kanya. Hinahanap Niya tayo lalo kapag ka nawawala. Naghihintay lamang Siya na tayo ay lumapit sa kanya at buksan ang ating puso sa harap Niya sa pagdarasal. Kung magiging bukas lamang tayo sa Kanyang pagmamahal ay mararamdaman natin ito na gusto Niya marinig at malaman ang ating mga hinanakit sa buhay, ang mga hinaing, ang mga inaalala natin. Lahat lahat ay pwede nating idulot sa harap Niya hindi lamang ang mga magaganda. “God wants us to come to Him, wounded”. Para ang ating mga balakid, mga paghihirap ay ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Sa tuwa man o sa lungkot, sa hirap man o sa ginhawa kahit ano pang aspeto ng buhay ay pwedeng pwede tayong lumapit sa Kanya bilang ating Ama at tayo naman ay Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesu Kristo na nagkatawang tao para tayo ay makaakyat sa Ama sa langit at maging anak na rin Niya.
Panalangin: Nawa ay lagi nating maalala at madama ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay kahit ano pa man ating hinaharap sa kasalukuyan. At sana ay baunin natin ito sa mga susunod na araw at taon. Sa tulong ng panalangin ng ating ina sa langit, Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ipanalangin niyo po kami mga makasalanan ngayon at kung ay mamamatay.
Amen +

“The Church is for the Lost, Forgotten, Neglected and Rejected”

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply