Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Magdasal Sa Namayapa Dahil Hindi Natin Mababago Ang Nakaraan?

 

 

 

By: Admin Chris

Nakakalungkot lamang dahil hindi lahat ng mga Kristyano ay naniniwala na dapat ipagdasal natin ang mga namayapa. Bukod pa rito, sa aking pananaw, magkakaroon sila ng maling pagka-unawa sa dasal kung tataliwas sila sa “prayers for the dead.” Makikita natin ito sa halimbawa ko ngayon tungkol sa isang pastor na nagbigay ng argumento kung bakit hindi raw dapat magdasal para sa mga namatay na.

May isang viral post akong nabasa kung saan nagsimula ang kwento ng may isang Kristyano ang humiling sa isang pastor. Ang kanyang kahilingan ay ipagdasal ang kanyang kamag-anak na namatay isang linggo na ang nakakalipas. Basahin natin ang sinabi ng pastor na ito:

“Pastor: Oh? Hmmm… Let me put it this way, If you are taking an exam, when will you pray before you take the exam or after?

Attendee: Before…

Pastor: Yes, that’s true. You see, if we pray after the exam, it is like asking God to change our answers and that cannot be done. Likewise, when we die it is like the exam is done. We cannot change the outcome after it.”

Kung mababasa ninyo sa itaas, sinabi ng pastor na hindi tayo pwede magdasal sa namayapa tulad ng hindi tayo nagdadasal pagkatapos natin magsagot sa isang exam. Ito ay raw ay dahil sa hindi na natin mababago ang nakaraan. Naniniwala ako na hindi nababago ng dasal ang nakaraan. Ngunit, may dalawang bagay akong gusto banggitin tungkol dito.
——————————-
1st Point: God is Omniscient and is Outside of Space and Time

Bilang katoliko, hindi tayo naniniwala na kapag nagdasal tayo sa nakaraan ay mababago natin ang nakaraan. Ngunit, naniniwala tayo na alam ng Diyos ang lahat at Siya’y hindi limitado ng space at ng time. Ibig sabihin, alam Niya ang magiging dasal natin sa hinaharap at maaaring tuparin Niya ang mga dasal sa hinaharap para sa kasalukuyan. Tulad ng sinabi ni Jimmy Akin, isang Catholic apologist:

“The consequences of these facts are significant: If God is aware of everything in history then he knows it if on April 15 I am praying for a man who died on April 12 [1].”

Ang pagkakamali ng pastor dito ay sa pananaw niya, magmumukhang limitado ang Diyos. Magmumukhang ang alam lang ng Diyos ay ang mga dasal sa kasalukuyan at hindi Niya alam ang dasal sa hinaharap. Gusto ko rin banggitin ang “examination analogy” na binanggit ng pastor. Dito ako tataliwas rin sa kanyang analogy. Naging estudyante rin naman ako, at ganun rin ang mga ibang nakakabasa ng post na ito. Naniniwala ako na walang masama na magdasal ang isang estudyante na sana’y pumasa siya kahit tapos na ang exam. Kung nag-exam ako noong May 3 habang nagdasal ako noong May 4 na sana’y pumasa ako, alam na ng Diyos sa sinauna pa lang na magdadasal ako sa May 4 at maaaring tuparin Niya ang aking kahilingan sa May 3.
——————————-
2nd Point: Your Will be Done

Para sa mas mahalagang punto, pakiramdam ko ay nakalimutan ng pastor ang isang mahalagang aspeto ng dasal, at ito ay ang pagpapakumbaba. Ito ay ang pagkakaisa at pagsunod ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kapag nagdadasal tayo ng “Ama Namin”, hindi natin sinasabi, “Sundin Mo ang loob Ko” o “My will be done.” Sa halip, ang sinasabi natin ay, “Sundin ang loob Mo” o kaya ay “Your Will be done.”

Balikan natin ang “examination analogy” kung saan nagdasal ang estudyante na sana’y pumasa siya pagkatapos ng exam. Kapag nagdasal siya, “Panginoon, sana ay pumasa ako sa exam”, hindi ito nangangahulugan na para bang ang sinasabi niya ay, “Panginoon, sana sundin mo ang dasal ko kasi iyon ang kagustuhan ko, kaya sana, maiba ang nakaraan kasi gusto ko na masunod ako kahit na iba ang kaluoban mo.” Bagkus, ang kanyang pagkakahulugan noon ay parang ganito, “Panginoon, kung ang kaluoban mo ay pumasa ako sa exam, masunod ang loob Mo. Kung hindi ito ang kaluoban mo, mapagpakumbabang tatanggapin ko ito.”

Syempre, hindi naman natin sasabihin word-per-word ang pinaliwanag ko sa taas. Ngunit, makikita natin na walang mali sa pagdadasal kahit matapos ang isang kaganapan dahil ang dasal ay tungkol sa pagkakaisa ng ating kaluoban sa kaluoban ng Diyos. At, gusto lang ba natin na magpakumbaba sa kaluoban ng Diyos bago ang isang event at hindi pagkatapos? Ito ang isang aspeto na sa aking pakiramdam ay hindi naalala ng pastor.
——————————-
Matapos ko ipaliwanag ang dalawang punto sa itaas, makikita natin na walang mali sa pagdarasal sa mga kaluluwa ng mga namayapa dahil:

1. Alam ng Diyos na ipagdadasal natin ang namayapa sa hinaharap at maaaring tuparin Niya ang ating kahilingan sa pamamagitan ng pagligtas sa isang tao sa oras ng kanilang pagkamatay upang malinis sila ng purgatoryo (1 Corinthians 3:15).

2. Ang ating dasal ay paraan upang makiisa sa kaluoban ng Diyos. Tuwing dinadasal natin ang kaluluwa ng namayapa, para ba nating sinasabi na, “Panginoon, kung ang Inyong kalooban ay makaranas ng paglilinis o purification ang kanyang kaluluwa upang makapasok sa Inyong Kaharian sa Langit, sundin ang Loob mo.”

Bukod pa sa halimbawa ng purgatoryo, maaari tayong magdasal pagkatapos ng isang kaganapan. Isang halimbawa na naiisip ko ay kapag may isang bumagsak na building at sabihin na natin na nakita natin ito sa balita. Sa aking palagay, walang mali kung ipagdadasal natin na may nakaligtas sa aksidenteng ito kahit na ginawa natin ang pagdarasal oras o araw matapos ang aksidente. Bakit walang masama sa pagdarasal kahit matapos ang pag-sagot sa exam, matapos ang aksidente o ang pagkamatay ng isang tao? Dahil, tulad ng dinarasal natin sa “Ama Namin”, sinasabi natin:

“Sundin ang loob Mo Dito sa LUPA, para nang sa LANGIT.”

Sana ay makatulong ito upang magkaroon tayo ng inspirasyon na magdasal para sa mga kaluluwa ng mga taong namayapa dahil nakikita ng Diyos ang ating pagmamahal sa kanila at paraan ito upang maging mapagpakumbaba sa kalooban ng Diyos. Sana rin ay maging katulad tayo ni San Pablo na ipinagdasal si Onesiphorus na sana ay kahabagan siya ng Panginoon sa kabilang buhay.

2 Timoteo 1:16-18
16 Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako’y isang bilanggo. 17 Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako’y kanyang matagpuan. 18 Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa Araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso.

Reference:
[1] http://jimmyakin.com/2018/01/praying-across-time1.html

PS: Kung isa kang estudyante, walang masama magdasal pagkatapos ng exam at ikatutuwa pa ito ng Diyos 🙂

Ref: www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.