Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Purgatoryo Dahil Huhusgahan Tayo Agad Pagkatapos Mamatay?

 

 

By: Admin Chris

Bilang Katoliko, naniniwala tayo na makakatulong ang ating mga dasal sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Nitong nakaraan lang, ipinagdasal ko ang kaluluwa ng namayapa kong kamag-anak dahil sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ngunit, hindi naman lahat ng Kristyano ay naniniwala sa pagdarasal para sa mga namatay. May nakita akong kumakalat na post tungkol sa isang pastor na hindi naniniwala sa purgatoryo. Sabi niya:

“We cannot change the outcome after it. In Hebrews 9:27 we are told that we are to die once and then we will face the judgment after that. That means we don’t get a second chance after death.
I’m sorry, but that is the truth.

I’m sorry about your relative, but I cannot pray for her anymore. Death has closed the door of opportunity for her. That’s exactly why we preach the Gospel to those who are alive, to give them the chance to make a decision for Christ. That opportunity ends at death.”

Tama ba ang pastor? Sa isang banda, tama naman siya na pagkatapos nating mamatay ay makakaharap natin ang paghuhukom. Ito ang tinatawag nating “particular judgment.” Iba ang “particular judgment” kung ikukumpara sa “Last Judgment” o “General Judgment.” Ibig sabihin, walang mali sa pagbanggit ng pastor tungkol sa Hebrews 9:27.

Mga Hebreo 9:27
27 Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom.

Ngayon, saan nagkamali ang pastor? Siya ay mali sa pagkakaunawa ng katuruan ng Simbahan. Hindi tinuturo ng Simbahang Katolika na magkakaroon ng “second chance” ang mga kaluluwa na tila ba ay ang mga nasa impyerno ay may posibilidad mapunta sa langit. Sa halip, lahat ng mga nasa purgatoryo ay nakaranas na ng “particular judgent” kung saan sila ay ligtas. Ayon sa Catechism of the Catholic Church:

“1022 Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death, in a PARTICULAR JUDGMENT that refers his life to Christ: either entrance into the blessedness of HEAVEN -through a PURIFICATION or immediately, — or immediate and everlasting damnation [1] [emphasis added].”

Kung makikita natin and paliwanag sa itaas, and kaluluwa ay makakaranas ng paghuhukom sa kanyang pagkamatay kung saan siya ay makakapunta sa langit o sa impyerno. Kung siya ay makakapunta sa langit, ito ay maaaring agad-agad o kaya ay daraan siya sa paglilinis. Ngayon, may bateyan ba tayo sa ganitong paniniwala? Tignan natin ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 3:13-15.

1 Corinto 3:13-15
13 Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa ARAW NG PAGHUHUKOM sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. 14 Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay HINDI NASUNOG, tatanggap ng GANTIMPALA ang nagtayo noon. 15 Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, MALILIGTAS siya, kaya lang ay para siyang NAGDAAN SA APOY [emphasis added].

Ang binanggit sa verses 13 hanggang 15 ng 1 Corinthians 3 ay tungkol sa particular judgment. Binanggit dito ang dalawang paraan upang maligtas ang isang tao at mapunta sa langit. May mga ilan na hindi masusunog at magiging ligtas. At, ayon naman sa verse 15, may ilan na maliligtas ngunit daraan siya sa apoy. Ang makikita natin sa Bibliya ay tugma sa katuruan ng Simbahan patungkol sa purgatoryo at sa paghuhukom. Sa madaling salita, tama ang Bibliya habang mali naman ang pastor.

Reference:
[1] https://www.vatican.va/…/archive/catechism/p123a12.htm

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.