Catholic Church Christian Prayer

Paulit-ulit at mga Pormuladong Dasal

 

-Credits from the Owner-

” At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.” (Mateo 6:7)

Ang talatang iyan ang ginagamit ng ibang mga pangkating pananampalataya upang tuligsain ang simbahan sa paraan nito ng pagdarasal ng Sto. Rosario. Sa halos lahat ng pagkakataon ay nagnanais silang palabasing mali at hindi biblikal ang simbahan sa kanilang mga pagpoprotesta. Hindi nila napapansin na sa malimit nilang pagsitas ng mga talaga ng biblia para lang atakihin ang Simbahan ay naiiba na ang tamang pagpapakahulugan sa talata dahil natatabunan na ng kanilang sariling interes.

Now, ano po ba talaga ang tamang interpretasyon ng talatang sinipi natin? Kung susuriin lang talaga lalabas ang pagiging ilohikal ng mga argumento ng kanilang protesta laban sa simbahan. Ang sabi po sa talata ay ” walang kabuluhang paulitulit ” hindi po sinabing ” huwag magdasal ng paulit-ulit,” magkaiba po iyon. Hindi po lahat ng paulit-ulit ay walang kabuluhan. Sa konteksto ng talata, tinutuligsa ni Jesus ang pagpapaimbabaw o pagkukunwari ng mga Pariseo at ang maling paniniwala ng mga Hentil na ang Diyos ay mapapahinuhod nila tulad ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng maraming mga kasasalita. Para bagang iniisip nila na para pakinggan sila ng Dios ay kailangan paliwanagan nila ang Diyos. Isang punto pa ay ang tinutukoy ng walang kabuluhang paulit-ulit ay ang pagmumumbling ng mga Hentil, ito yung parang nagsasalita sila ng mg empty words na paulit-ulit na wala namang kahulugan. Ang greek word na ginamit ay Battologeo, literally dumaldal ng walang kawenta-kwenta o walang katuturan. Iyan ang tinutuligsa ni Jesus, hindi ang paulit-ulit na pananalangin kundi bagkus ay ang walang kabuluhang paulit-ulit na wala namang kahulugan at katuturan.
Dahil diyan ay nagturo si Jesus ng isang panalangin na naglalaman ng lahat ng pangangailangan ng isang Kristyano s amaghapon, ang Ama namin. Nangangahulugan lamang ito na inaasahan ni Jesus na dadasalin to ng kanyang mga tagasunod, araw-araw o maaring higit pa upang ipakita nila sa Dios ang kanilang lubusang pangangailangan sa kanya. At kung tatanungin natin ang mga naunang Kristyano, ayon sa Didache, ang Lord’s Prayer ay dinadasal nila tatlong beses sa isang araw, kaya hindi nakakapagtaka, na sa loob ng 2,000 years ay walang humpay na dinadasal ng Simbahan ang panalanging ito sa kanyang mga pananambahan.

Kung tatanungin tayo, saan sa Biblia ang mga mananampalataya ay nagdarasal ng paulit-ulit? Marami pong patunay sa Biblia, at ang pangunahin nating halimbawa ay ang mismong Panginong Jesu-Cristo. Sa halamanan ng Getsemani ay nanalangin sya ng tatlong ulit gamit-gamit ang magkakaparehong mga salita (Marcos 14:32-39). Ang unang bayan ng Dios ay nanalangin di ng paulit-ulit ngunit makabuluhang pagpupuri sa Dios, tingnan po ninyo sa inyong mga Biblia ang Awit 136 at bilangin ninyo ilang beses inulit ang pangungusap na: ” for his steadfast love endures for ever ” magugulat kayo pag nalaman ninyong inulit yun ng 26 na ulit sa 26 na mga talata. Walang kabuluhang paulit-ulit ba yan? Hindi po. Kaya hindi lahat ng paulit-ulit ay walang kabuluhan. Isa sa mga halimbawa ay ang mga anghel at mga banal na nabubuhay sa kalangitan sa harapan ng trono ng Dios. Mula nuon pa, nabanggit sa lumang tipan (Isaias 6:1-3) hanggang sa wakas (Apoc 4:8) walang humpay nilang pinupuri ang Diyos gamit ang iisang pangungusap: “Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty, who was and is and is to come!” Imagine that? Ilang taon na mula nang likhain ang langit at lupa hanggang sa matapos ang panahon, inuulit-ulit nila yan sa harap ng Dios, mga anghel po iyan, hindi tao! Sinaway po ba sila ng Dios sa pagpapaulit-ulit nila? Hindi po, simply because dahil hindi naman po vain repetition ang ginagawa nila kundi meaningful repetition.

Ang pag-awit ay isang paraan ng pananalangin at pagpupuri sa Dios. At hindi lamang po ang mga Katoliko ang gumagamit ng Himnary sa pagsamba maging ang ibang pangkating pananampalataya. Kung ang mga awiting pagsamba ay mga panalangin at ang mga awiting ito ay paulit-ulit na inaawit maging ng ibang mga pangkating pananampalataya, ngayon, sino po ang tinutuligsa nila? Ang unang bayan ng Dios? Ang Panginoong Jesus? Ang mga Anghel at banal sa kalangitan? o ang mga sarili nila?

Ad Majorem Dei Gloriam!

Pro Deo et Ecclesia!
Soluta est Veritas!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply