Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian History Protestantism

Protestant Differences are Only on those “Unnecessary” issues and doctrines?

Protestant Differences are Only on those “Unnecessary” issues and doctrines?
 
Answer: I don’t agree! I will give you examples. Si Martin Luther na ama ng reformation at founder ng protestantismo ay naniniwala sa real presence ni Cristo sa Eucharistia. Pero para kay Calvin ito ay “Mystical presence” lamang. For Zwingli ang Eucharistia ay symbolical lamang. Another Example, sa issue ng Baptism, naniniwala si Luther na ang Bautismo ay nakakapagregenerate spiritually, therefore it saves, umaagree din sya sa infant baptism, he also believes in the original sin. Samantalang sina Calvin at Zwingly ay hindi naniniwala sa spritual Regeneration na nagagawa ng baptism, di rin kailangan sa kaligtasan ang baptism para sa dalawang iyan, ngunit sinang-ayunan nila si Luther na dapat bautismuhan ang mga sanggol at bata, na tinutulan naman ng mga annabaptists na nagsasabing dapat ang mga adults lamang ang dapat binyagan, kaya pinersecute sila ng mga Lutheran at Calvinist. Isa rin sa mga issue na kung saan ay nagkakaiba-iba at nagkakatalo-talo ang mga protestante ay ang tanong na kung ang kaligtasan ba ng isang tao ay maaring mawala o mananatili (once saved always save).
 
Ang mga paksa na nabanggit ko kung saan sila nagtatalo-talo ay hindi mga unnecessary doctrines dahil may kinalaman yan sa kaligtasan. Ang Eucharistia (Jn. 6:53) at ang Bautismo (1 Pedro 3:21) iyan ay mahahalagang paksa therfore necessary! Kung tatanungin natin ang panginoong Jesus, gusto nya magkaisa ang mga sumasampalataya tulad niya at ng Ama (Jn. 17:23), na may iisang pananampalataya, bautismo at Panginoon (efeso 4:4-5).
 
Ad Majorem Dei Gloriam!
 
Pro Deo et Ecclesia!
Soluta Est Veritas!
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply