Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PURGATORY IS TRUE: A Response to Eli Soriano

 

 

 

Tuwing ako’y gumagawa ng mga artikulo patungkol sa purgatory, marami akong pagtutol na binanggit mula sa iba’t ibang Protestante, ngunit hindi ko binanggit ang dahilan ng pagtanggi ni Eli Soriano sa doktrinang ito. Isa sa dahilan ay dahil marami siyang argumento kung saan mali ang kanyang paglalarawan ng pinaniniwalaan ng Simbahang Katoliko. Ngunit, naisip ko na babanggitin ko siya at ang kanyang argumento ngayong araw na ito.

Isa sa kanyang artikulo ay may titulo na, “There is No Biblical Evidence that Purgatory is Real” [1]. Noong ginawa niya ang artikulo na ito, isa sa mga hashtag na ginagamit niya sa pagpapahayag ng kanyang katuturuan ay #PurgatoryUntrue. Nagulat ako noong nakita ko ito dahil naniniwala ako na maraming ebidensya ang Purgatoryo sa Bibliya, ngunit magbibigay ako ng kasagutan sa kanyang pagtutol. Sabi ni Eli Soriano:

“Sins are purged not in the afterlife but here on earth!

HEBREWS 1:3
Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;

Before sitting on the right hand of the Majesty on High, “when He had by himself purged our sins,” means, that the purging was done while He was still on earth [1].”

Kung inyong nababasa, naniniwala siya na ang mga kasalanan ay nalilinis dito sa mundo, hindi sa kabilang buhay at napaisip ako dito kung sa kanyang pananaw, kapag ang isang tao na gumawa ng venial sin ay biglang magiging malinis 0.1 second bago ang kanyang kamatayan. Ngunit, may pagkakamali sa kanyang pangangatuwiran.

Binanggit niya ang Hebrews 1:3 na nagsabi na tinaggal ni Hesus ang ating kasalanan, at mula rito ay gumawa siya ng matapang na pahayag kung saan ang proseso ng paglilinis ay nagaganap habang si Hesus ay nasa mundo pa. Nakikita kaya ng kanyang mga tagasunod ang pagkakamali sa pangangatuwiran ng kanilang lider?

Kung tama ang kanyang interpretasyon ng Bibliya, ito ay nangangahulugan na dahil sa wala na si Hesus sa mundo at Siya ay nasa langit, ibig sabihin ay hindi na tayo nililinis ni Hesus sa ating mga kasalanan. Paanong hindi nakikita ito ng mga myembro ng MCGI? Ang sinabi lamang ng Hebrews 1:3 ay si Hesus ang nag-aalis ng ating mga kasalanan, pero hindi nito sinabi na ang paglilinis o “purification” ay nagaganap lamang noong narito si Hesus sa lupa. Ito ay isang nakakatakot na doktrina.

Gumawa na ako ng artikula kung saan pinakita ko na ang doktrina sa purgatoryo ay mababasa as 1 Corinthians 3 [2]. Ngunit, babasahin ulit natin ang 1 Corinthians 3 at titignan nga natin kung may mga kasalanan na nililinis sa kabilang buhay.

1 Corinto 3:12-13
12 Ngunit, ang isang tao ay maaaring magtayo sa saligang ito ng ginto, pilak, mga mamahaling bato, kahoy, damo o dayami. 13 Ang gawa ng bawat tao ay mahahayag sapagkat may ARAW NA IHAHAYAG ito sa pamamagitan ng apoy. Ang gawa ng bawat isa, anumang uri ito ay susubukin ng apoy [emphasis added].

Klaro ang verse 12 na pinakita ni Pablo sa kanyang mga tagabasa ang iba’t ibang materyales na nagrerepresenta ng ating mga gawa. Mayroon tayong ginto, pilak, at mga mamahaling bato na nagrerepresenta ng mabuting gawa habang ang kahoy, damo at dayami ay nagrerepresenta naman ng mga masasamang gawa o “venial sins.” Sa verse 13, sinabi na ang mga materyales na ito ay susubukin ng apoy sa “Araw na Ihahayag.” Ang “araw na ihahayag” dito ay patungkol sa day of judgment o particular judgment na nagaganap pagkatapos ng ating kamatayan tulad ng nababasa sa 2 Timothy 4:7-8.

2 Timoteo 4:7-8
7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang takbuhin. Naingatan kong lubusan ang pananampalataya. 8 Kaya nga, ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katuwiran. Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin nito sa “ARAW NA IYON”, at hindi lamang sa akin, kundi sa kanila na nagmamahal sa kaniyang pagpapakita [emphasis added].

Klaro sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa “Araw na iyon”, at ito ay katulad ng binanggit sa 1 Corinthians nang banggitin ni San Pablo ang “Araw na Ihahayag.” Pumunta naman tayo sa 1 Corinthians 3:14-15 para malamang kung ano ang nangyayari sa iba’t ibang materyales o gawa nang ito’y subukin ng apoy.

1 Corinto 3:14-15
14 Kung ang gawa na itinayo ng sinuman sa saligang ito ay nanatili, tatanggap siya ng gantimpala. 15 Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, malulugi siya. Gayunman, maliligtas siya ngunit tulad ng dumaan sa apoy.

Sa verse 14, makikita natin na kung ang gawa ng isang tao na tinayo sa pamamagitan ng ginto, pilak at mamahaling bato. Sinabi na kung nanatili ang pundasyon na ito, ang tao ay makakatanggap ng isang gantimpala. Sa verse 15, binanggit naman ang gawa ng tao ay nakabase sa kahoy, damo at dayami na nagrerepresenta ng masamang gawa o venial sins. Ang kahulugan lamang nito ay, ang estado ng pagkasunog ng pundasyon sa pamamagitan ng pagdaan ng apoy ay isang imahe ng purgatoryo na nagaganap pagkatapos mamatay ang isang tao. Ito lamang ay nangangahulugan na mali ang katuruan ni Eli Soriano dahil ang “purification of sins” ay nagaganap sa kabilang buhay.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.