Faith Faith with good works

Q and A Apologetics

Q. Totoo po ba na pananampalataya na lamang ang kailangan upang maligtas at di tayo aariing ganap sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa?

A. Remember that hindi natin maaring ipagmalaki sa Dios ang ating mga gawa (Efeso 2:9). Put this on your mind na kung nakakagawa man tayo ng mabubuting gawa ito ay dahil sa Dios ang kumikilos sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa atin (Filipos 2:13) dahil ginawa nya tayo para sa mabubuting gawa upang kumilos upang gawin ang kanyang kalooban at utos (Efeso 2:10; Matthew 19:16; 1 John 2:3-6; 1 Corinthians 11:1; 1 Corinthians 7:19).

Now the question is this, if faith alone without works of righteousness can save us? The bible says: “NOT EVERYONE who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in heaven.” (Matthew 7:21, NKJV). See? for us to be save we need to do something, we need to “work out our salvation (Philippians 2:12) by keeping the commandments of God, doing what is righteous through the grace of God that works within us (Fil. 2:13; I cor. 15:10; 2 Cor 6:1; Tito 2:11-14; Efeso 2:8-10). Thus St. James told us a question: ” Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? ” (Santiago 2:14). Ang sagot po ay HINDI! Dahil ang pananampalatayang hiwalay o walang kalakip na gawa ay patay, kaya di makapagliligtas, sinabi ni Santiago: ” Ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nang ihandog niya sa dambana ang kaniyang anak na si Isaac. Iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. At naganap ang kautusan na sinabi: Sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos at ito ay ibinilang sa kaniya na katuwiran at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyong ang tao ay pinapaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. ” (Santigao 2:20-24 SND).

**A faith that saves, is a faith that worketh through LOVE (Gal. 5:6) and FAITH (a process of thought) and LOVE (an action) are never separated in the scriptures (ephesians 3:17; 1 thessalonians 3:6; 2 thessalonians 1:3; 1 john 3:23; revelation 2:4-5). Some scripture verses that indicate the neccessity of works include luke 6:46; matthew 7:21; matthew 19:16-21; james 2:19; 1 john 2:3-4. Some scripture verses that indicates that works will be judged include 2 corinthians 5:10; romans 2:6-10,13; matthew 25-32-46; luke 12:43-48; revelation 20:12. (**SOURCE:CATHOLIC APOLOGETIC GUIDE 101)

Ad Majorem Dei Gloria!

Pro Deo et Ecclesia!
Soluta est Veritas!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply