Apologetics Catholic Church Christian Jesus Christ Mariology

SAGOT SA MGA TANONG NI KAPATID TUNGKOL KAY BLESSED VIRGIN MARY BY: Admin Youth Apologist

[1st Question: “Maaari bang maging Ina ng Diyos si Maria na Lumikha sa kanya?”]
.
ANSWER:
Linawin natin mga Kapatid, si Maria ay hindi Ina ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Si Maria ay INA NG DIYOS ANAK SA KANYANG KALIKASANG TAO. The two natures of Jesus Christ ay hindi pwedeng papaghiwalayin dahil sa pasimula pa lamang Diyos na si Cristo o ang Verbo/Salita.

“Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” -Juan 1:1

At kahit nagkatawang tao na siya ay nasasa kanya pa rin ang pagka-Diyos.

“Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak – siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.” -Juan 1:18

Maliwanag na hindi mapapaghiwalay ang dalawang kalikasan ng Diyos Anak. Samakatuwid kapag ikaw’y magtatanong, ‘Sino ang anak ni Maria?’ Si Hesus na Diyos at Tao! Samakatuwid si Inang Maria ay Ina ng Diyos Anak sa kalikasang tao. Hindi natin pwedeng itanong na ‘Ano ang anak ni Maria?’ Dahil magkaiba ang person sa nature. Halimbawa, Ako, may katawang pisikal at may kaluluwa. Ang katawang pisikal ko ay galing sa nanay ko at ang kaluluwa ko ay galing sa Diyos dahil hindi naman marunong gumawa ng kaluluwa ang nanay ko. Siyempre ang itatanong ay ganito, “Sino ang anak mo?” Sasabihin ng nanay ko, “Si John Rey” hindi sasabihin ng nanay ko na yung katawan lang niyan ang anak ko hindi kaluluwa. Haha. Nakuha niyo ba? Gayundin naman kapag magtatanong tayo, “Sino ang anak ni Maria?” “Si Hesus na Diyos Anak.” Samakatuwid si Maria ay Ina ng Diyos Anak. Hindi siya Ina sa Divine Person ni Christ dahil galing iyon sa Ama.

[2nd Question: “Bakit hindi tinawag na Diyos ni Hesus si Maria?”]

Upang mabigyang diin ang katuparan ng Genesis 3:15

“Kayo ng BABAE’Y laging mag-aaway,
Binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan,
At ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”
-Genesis 3:15

Binibigyang diin ni Hesus na si Maria ang sinasabing BABAE riyan.

“Sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo akong pangunahan, Babae!” -Juan 2:2

Oh diba, hindi naging bastos riyan si Hesus, maaaring binigyang diin niya lamang diyan na si Maria ang bagong Eba na kamumuhian ng mga demonyo? Sino kayang demonyo ang muhing-muhi kay Maria? Kayo na ang humusga. Ha ha ha!

“…Babae narito ang iyong anak! At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!”
-Juan 19:26-27

Hindi rin naging bastos riyan si Hesus napakahalaga ng ibig sabihin niyan. Hindi literal ang unawa riyan. Diyan pa lamang sa talatang yan malinaw na hinirang ng Anak si Maria bilang Ina ng Simbahan at Ina nating lahat. Ang sinisimbolo ng “beloved disciple” ay tayong lahat na mananampalataya at sinabihan si Maria na tayo ang kanyang mga anak. At sinabihan rin tayo ni Hesus na si Maria ang Ina natin at kailangan natin patirahin sa ating tahanan— hindi literal na tahanan kundi sa ating mga puso. VIVA JESUS Y MARIA!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply