Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

SI CRISTO AY UPAHAN LANG AYON SA MGA IGLESIA NI CRISTO

Photo: www.oldstmarys.org

By: Kuya Bagets

AYON SA MGA INC, ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi pinatawad ng mga Lobo (Gawa 20:29). Ito ang dahilan kung bakit daw nawala ang iglesia noong unang siglo, dahil pinatay sila noon ng mga lobo.

Ngunit, ang maitatanong, hahayaan ba ni Cristo na patayin ng mga lobo ang kanyang mga tupa? Hindi ba iiwan ni Cristo ang mga tupa niya?

Narito at basahin natin ang pangako ni Cristo sa kanyang kawan:

[11Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 12Ang upahan at hindi pastol, at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong-gubat ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong-gubat, at ikinakalat. 13Siya’y tumatakas sapagkat siya’y upahan, at walang malasakit sa mga tupa.] JUAN 10:11-13

Ayon sa mga INC, napatay ng mga lobo ang mga tupa: ang iglesia. Ngunit ayon sa talatang ito, si Cristo ang mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pero ayon sa INC, NAPATAY PA RIN YUNG MGA TUPA? Hindi ba parang ginawa nilang UPAHAN lang si CRISTO?

Kapag si Cristo nangako, tinutupad iyon, maliban na lamang kung aaminin ng INC na NAGKAMALI SI CRISTO dito.

 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply