Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

SINASAMBA BA NATIN SI BLESSED CARLO ACUTIS?

 

By: Admin Chris

Noong October 10, nakita natin ang beatification ni Blessed Carlo Acutis [1]. Ito ay napakagandang kaganapan sa ating mga Katoliko dahil isa siyang mabuting ehemplo sa atin, lalo na sa mga kabataan para magamit ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Gayunpaman, marami tayong nabasa na mga hate comments, na hindi ko na ikinagulat pa, na nagsasabi na sinasamba raw natin si Blessed Carlo Acutis. Marami silang akusasyon kung bakit raw tayo guilty ng idolatry ngunit ang babanggitin ko ngayong araw ay dalawa, ang intercessory prayer at veneration.
————————————————-
Accusation #1: Ang Intercessory Prayers ay Idolatry.
Marami ang nagsasabi na kapag dinadasal natin na “Blessed Acutis, pray for us”, tayo raw ay guilty ng idolatry. Ano ang masasabi natin dito?

Ang idolatry ay pagbibigay ng honor na para lamang sa Diyos sa mga nilikha ng Diyos. Walang exception sa idolatry kung ginagawa ito sa buhay at patay. Kung iniisip ko na Diyos ang nanay ko na buhay, ako ay guilty ng idolatry. Kung iniisip ko rin na si Jose Rizal na patay ay Diyos, guilty rin ako ng idolatry. Dahil sa walang exception sa idolatry, kung idolatry ang dasal na “Blessed Acutis, pray for us”, dapat ay idolatry ito kung gagamitin natin kahit kanino. Ngunit, kung may kaibigan ka na ang pangalan ay Juan, nagkakasala ka ba sa kanya kapag sinabi mo na, “Juan, ipagdasal mo ako” o “Juan, pray for me”? Dahil sa hindi idolatry gamitin ang formula na “pray for me” o “pray for us” kapag ginamit sa mga buhay, alam natin na hindi idolatry ang mga katagang ito.

Marahil ay sasabihin ng iba na hindi ito idolatry, sadyang hindi lang nakakarinig ang mga santo sa langit. Ngunit, totoo nga ba ito? Marami tayong ebidensya na natatanggap ng mga santo sa langit ang ating dasal tulad ng mababasa natin sa Revelation 5.

Pahayag 5:8
8 Nang ito’y kunin niya, nagpatirapa sa harapan ng Kordero ang apat na buháy na nilalang at ang dalawampu’t apat (24) na matatandang pinuno. Bawat isa’y may hawak na alpa at may gintong mangkok na punô ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos.
————————————————-
Accusation #2:Ang Veneration ay Idolatry.
Bilang mga Katoliko, alam natin ang pagkakaiba ng veneration at adoration. Ang veneration ay binibigay lamang sa santo habang ang adoration naman ay binibigay lamang sa Diyos. Ngunit, sinasabi ng iba na walang pagkakaiba sa veneration at adoration. Totoo nga ba ito? Isa sa paborito kong banggitin pagdating dito ay ang utos na binanggit ni Hesus.

Marcos 12:30-31
30 Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo.’ 31 Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”

Kung makikita natin, ginamit ang saltang “ibigin” o “love” para sa Diyos at sa mga tao. Ngunit, alam natin na hindi ito nangangahulugan na bibigyan natin ng katulad ng pagmamahal ang kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Alam natin na magkaiba ang “degrees” ng pagmamahal na binibigay natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ganuon rin po ang pagbibigay ng respeto. May respeto na tanging para sa Diyos lamang at may respeto na para sa Kanyang nilikha. Sinabi rin ni Hesus na mahalin natin ang ating mga kaaway (Mateo 5:44). Kung dapat natin mahalin ang ating mga kaaway, malamang ay kailangan rin natin mahalin ang mga banal na mas malapit sa Diyos. Ang tanong ay, anong klaseng pagrespeto ang dapat natin ipakita sa kanila?

Genesis 19:1
19 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila’y tumayo si Lot at sinalubong sila. NAGPATIRAPA siya sa harapan ng mga ANGHEL [emphasis added].

Mga Gawa 16:29
29 Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na NAGPATIRAPA sa harapan nina PABLO at SILAS [emphasis added].

Kung mababasa po natin, may mga halimbawa sa Bibliya kung saan sila ay nagpapakita ng pagrespeto sa harap ng anghel at ng mga apostol sa pamamagitan ng pagpapatirapa, tulad ng ginagawa natin na tayo ay lumuluhod o yumuyukod sa harap ng imahe ng santo o anghel. Alam natin na may mga halimbawa sa Bibliya na ginagawa ito at ito’y idolatry (Revelation 22:8) ngunit ito ay nagiging idolatry, HINDI lang dahil sa pagluluhod kundi dahil sa pagsamba sa tao o anghel bilang Diyos. Walang masama kung tayo ay luluhod bilang pagbibigay ng respeto sa mga santo na ating modelo sa pananampalataya, ngunit hindi nangangahulugan na dahil sa may nagkakasala ng idolatriya ay masama na mahalin at respetuhin ang mga santo, katulad ni Blessed Acutis. Ito ang pagkakaiba ng “adoration” sa “veneration”, at sa mga nagnanais na makapagbasa ng maraming halimbawa ng “veneration”, irerekomenda ko ang artikulo ng apologist na si Dave Armstrong [2].
————————————————-
Para sagutin ang katanungan na nilatag ko sa taas kung sinasamba ba natin si Blessed Carlo Acutis, ang sagot po ay “hindi” at ang pagrespeto na ating binibigay sa kanya, bilang isang alagad ng Diyos, ay pasok sa “veneration.”

Nakakalungkot ang mga kumento na nababasa natin tungkol kay Blessed Acutis at sa ating pananampalataya. Nakakalungkot rin na may mga nakausap ako na nawawalan ng pananampalataya sa katuruan ng Simbahan dahil sa mga atake na kanilang nababasa at sinasamahan. Tandaan natin na kahit sa panahon ni Kristo, napopoot ang sanlibutan sa ating Panginoon kaya napopoot rin ito sa Simbahang Kanyang itinatag (John 15:18).

Sana ay maging matibay tayo sa ating pananampalataya tulad ni Blessed Acutis at huwag rin natin kalimutan na ipagdasal sila.

“Blessed Carlo Acutis, pray for us.”

Reference:
[1] https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/pope-francis-beatification-carlo-acutis-millenials.html

[2] https://www.patheos.com/blogs/davearmstrong/2019/03/veneration-of-human-beings-seven-biblical-examples.html

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.