Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

SUMASAMBA RAW ANG MGA KATOLIKO SA REBULTO

 

 

 

 

Mahalaga na sa ganitong uri ng pagbibintang sa ating pananampalataya marunong tayong sumagot ng konkreto. At paano magiging konkreto ang sagot natin kung ang ating impormasyon ay kulang. Kaya narito ang artikulo kung saan ibabahagi ko ang mga detalyeng natutuhan ko sa nakaraang Webinar ng Iconoclasm. Narito nakasaan ang pinagmulan ng paratang na ito na muling inuulit ng ating kasalukuyang panahon.

Ang pinagdaraanan natin na panunuligsa ng ibang sekta tungkol sa pagsamba sa rebulto ay hindi na bago. Noong panahon ng 726 A.D sa pamumuno ni Emperor Leo III (isang tagasunod ng Arianism Heresy) sinimulang pagbintangan ang mga Katolikong Kristiyano na sumasamba tayo sa rebulto.

⚠️⚠️⚠️
Mahalaga na tandaan natin ang petsa ng 726 A.D. Ano ang ibigsabihin nito?

✝️ Nangangahulugan na 726 na taon ang lumipas matapos ang kamatayan ni Kristo bago tayo pagbintangan na sumasamba tayo sa rebulto

✝️ Ibigsabihin nito, noong nabubuhay pa ang mga apostol at mga napili nilang desipulo at mga bagong ama ng simbahan, hindi ISSUE o problema ang pagrespeto o venerate sa mga imahe

✝️ Dito natin masasabi na inimbento lamang ang paratang na ‘sumasamba ang mga Katoliko sa mga rebulto’ dahil noong panahon ng mga apostol hindi ito naging issue

Ang kontrobersya na pagsamba sa rebulto at piangpulungan na noong Ikalawang Konseho ng Nicea II sa Turkey nang magparatang din si Arian ng hindi Diyos si Kristo kundi tao lamang.

⚠️ Narito ang napagdesisyunan ng konseho ng Simbahang Katoliko:

✝️ Artistic representation ang mga imahe, ibigsabihin ito pagpapakita ng may likha ng obra ng istorya ng pananampalatayang Katoliko kagaya ng papular na imahe ng ‘The Last Supper.’

✝️The sacred images are windows to heaven o ang mga imahe ay bintana sa langit. Sa tuwing tititig tayo sa larawan ng mahal natin sa buhay na nawalay sa atin nararamdaman natin ang presensya nila sa pag-alaala ng kanilang imahe. Gayun din ang ginagawa ng mga imahe at rebulto ng ating Panginoon, ni Maria, Jose at mga Santo maging ng mga anghel.

✝️ Must be given due salutation and honorable reverence but not indeed worship that is only given to God’s divine nature. Ang pagluhod, paghimas at pagpunas sa imahe ay paraan lamang na ginagalang natin ang presensya na ipinapakita ng imahe subalit hindi natin ito sinasamba bilang Katoliko dahil sa ating puso, malinaw na ang Diyos ay hindi gawa sa bagay. Nirerepresenta lamang nito ang pag-alala at paggalang na dapat natin gawin sa ating Panginoon at mga namuhay ng matuwid noon.
The honor revered passes to what the image represented. The one represented is the one that we revered. Direktang ipinapasa natin sa mismong paggalang sa nirerepresenta ng imahe tuwing iginagalang natin ang ipinahahayag ng larawan o rebulto.

💖 Sabi nga ni Saint John Damascus, “I do not worship matter, I worship the God of matter, who became matter for my sake, and deigned to inhabit matter, who worked out my salvation through matter. I will not cease from honouring that matter which works my salvation. I venerate it, though not as God…

⚠️ Heto at nakasulat nga ang mga ginagawang paninira ng mga imahe ng ibang sekta sa ating mga imahe, rebulto at mismong mga Simbahan.

Mga Awit 74:4
Ang mga kaaway mo’y nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan; kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda.

💖 Sabi nga ni Atty. Marwil sa aming webinar, “The Babylonians desecrated the synagogues and during the times of Titus. Tayo ba ay kaaway ng Diyos na gagawin ang mga nakalagay sa kasulatan? O kakampi ng Diyos na ipagtatanggol ito. The choice is yours to make.”

Pinagbibintangan tayo ng IDOLATRY subalit ang tanong, “Alam ba ng mga mapagbintang na ito ang ibigsabihin ng IDOLATRY?”

⚠️ Ano ang idolatria?
A figure or an image worship of a deity.

⚠️ May kasabihan nga, “Ang sektang gipit, sa rebulto kumakapit.”

✝️ Ayon sa Exodo 20:4 (Umplified Bible)
Punto: Bawal gumawa ng larawan upang sambahin. What makes it idolatry is not the making of images per se but the making and worship of the image.

✝️ Deuteronomio 5:8
‘Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

Tandaan na hindi diyos-diyosan ang mga rebulto nating mga Katoliko. Sila ay nagmula sa mga taong nabuhay mismo sa mundo at namatay ng martir o kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mga rebulto natin na mga Katoliko hindi katulad ng mga greek gods, hindu gods na hindi tunay na namuhay sa mundo at ni walang kwentong nagmula at tumatak sa kasaysayan.

⚠️ We see the blind guiding the blind and fall into the eternal cliff.

Yan ang maaaring mangyari sa atin kung magpapalinlang tayo sa kulang-kulang na impormasyon. Kung isinasara natin agad ang ating mga mata at tainga upang mapakinggan kung ano nga ba ang tama?

🙅‍♀️Inaabuso ng ibang sekta ang interpretasyon sa bibliya. Kagaya na lamang sa King James Version ng bibliya kung saan nakasulat ang salitang, “graven image” samantalang kung kukunin ang orihinal na salitang ginamit mula Greek at Hebrew ng bibliya, “idol” ang traslation noon at hindi “graven image” o “inukit na larawan.” Kung hindi natin susuriin ang pinagmulan ng ating mga binasa habang buhay tayong mamumuhay ng bulag.

Noong mga unang siglo sa panahon ni Kristo malaki ang kakulangan ng suporta sa edukasyon. Mayayaman lamang at matatalinong pinagpala ang may kakayahan mag-aral, bumasa at sumulat. Kung kaya’t upang mas lumaganap ang Kristiyanismo nagkaroon ng tinatawag na
💖 PICTORIAL CATECHISM💖 kung saan gumuguhit, pumipinta at gumagawa ng rebulto na nagapakita ng kwento sa mga taong nais malaman ang kwento ni Kristo at ang sinasaad sa bibliya. Lumago ito at nagkaroon nga nag desisyon ang Council of Nicea II na hindi ito idolatry.

✝️ Ang ICONOCLASM ang tinaguriang lumang gawain ng mga kaaway ng simbahan upang sirain ang mga imahe at rebulto na nagpapahayag ng ating Kristiyanong pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay hindi tumutulad sa mga Babylonians na sinira ang mga sinagoga sa panahon ni Titus.

✝️ Ang mga IMAHE O REBULTO ng simbahang Katolika ang isa sa paraan natin upang mas mapalapit sa Diyos. Upang mas maunawaan ang higit pang presensya ng ating pananampalataya. Ang bawat imahe kagaya ng mga santo ay may kahulugan sa kanilang pagiging martir.

Marami pa akong nais sabihin sa artikulo na ito subalit sa tingin ko sapat na ang mga sinabi ko upang mas maging handa tayong magtanggol sa ating pagiging Katoliko. Nawa’y mas malinawan tayo at tumibay ang ating debosyon sa ating Panginoon. Nawa’y huwag tayong pagsawaan ng Awa ng Diyos at ng pananalangin ni Maria, ni Jose at ng mga banal sa kalangitan. AMEN+

ERIT SANCTUS+

– Admin Yma

Check us through Facebook: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.