Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

SUSUPORTAHAN BA NI HESUS ANG PRIDE PARADE?

 

 

 

By: Admin Chris

Malapit na matapos ang buwan ng June kung saan ipinagdiriwang natin bilang mga Katoliko ang ating debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Ang isa lang sa napapansin ko ay, sa mga ilang Katoliko, hindi ito ang kanilang ipinagdiriwang kundi ang “Pride Month.” Imbes na makiisa sa debosyon sa Simbahan, sila ay nakikiisa sa ilang mga selebrasyon tulad ng Pride parade. Marami rin akong nakikitang Catholic schools at universities na piniling i-celebrate ang Pride Month at hindi ang pista sa Simbahang Katolika. At, napapaisip ako kung bakit ganito ang pananaw ng ilang mga Katoliko kahit na alam nila na taliwas ito sa katuruan ng ating Simbahan? Ayon sa isang host na si Sunny Hostin na isang Katoliko,

“My Catholic children will be attending pride events, as this Catholic will. And you know, my faith always taught me, what would Jesus do? And I know Jesus would be attending that pride parade with pride [1].”

Ito naman ang sinabi ng isang Catholic seminarian na nagsusulat para sa Rappler.

“Jesus Christ reached out to the marginalized and pariahs of his time without first judging them…Yes, he commanded them to not sin anymore, but without depriving them of his grace [2].”

Habang binabasa ko ang ilang paliwanag ng mga liberal na Katoliko, mukhang ang dahilan kung bakit nila ipinagdiriwang ang Pride month ay dahil sa pananaw nila, mahal ni Hesus ang mga miyembro ng LGBT+ community at hindi Niya sila iiwan. Hindi ako tataliwas sa kanila kung ang kanilang perspektibo ay lahat tayo’y mahal ng Diyos at Siya’y mahabagin para sa ating lahat. Makikita natin sa Bibliya na sinamahan ni Hesus ang mga tao na hinuhusgahan ng mga Hudyo upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos para sa mga makakasalanan.

Mateo 11:19
19 Nakita naman nila ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, ‘Tingnan ninyo ang taong ito! Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan.’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito.”

Kahit na sumasang-ayon ako sa mga taga-suporta ng LGBT+ community na sinamahan ni Hesus ang mga minority sa panahon Niya, hindi ako naniniwala na ibig sabihin ay susuportahan Niya ang kanilang mga ginagawa. Halimbawa, sasabihin ba ni Hesus na hindi kasalanan ang “drunkenness”, “gluttony” at ang pangloloko na ginagawa ng mga maniningil ng buwis sa mga tao dati? Noong sinamahan ni Hesus ang mga makasalanan, ibig sabihin ba ay sinasabing Niyang, “Wala ng mali kung gumagawa kayo ng kasalanan kasi mahal Ko kayo?” Sa halip, ito ang mababasa natin sa Bibliya.

Juan 8:10-11
10 Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, “Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?” 11 “Wala po, Ginoo,” sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan.”

Kung mababasa natin ang Kanyang pakikipag-usap sa isang adulterer, sinabi Niya na hindi Niya hahatulan ang babae ngunit ninais Niya na huwag na siyang gumawa ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tama na sabihin ng isang Katoliko na walang masama sa mensahe ng Pride parade at Pride month dahil sa pagmamahal ni HesuKristo.

At, ang kailangan nating tanungin ay, susuportahan ba ni Hesus ang Pride parade? Klaro na ang sagot dito ay “Hindi.” Hindi ko mababanggit ang lahat ng paniniwala ng mga taga-supoprta ng LGBT+ ideology, ngunit ang dalawa na aking babanggitin ay ang tungkol sa same-sex marriage at homosexuality. Sa kanilang pananaw, ang kasal ay hindi lamang para sa babae o sa lalaki kundi may karapatan rin ang sinuman, kahit na parehas silang lalaki o parehas na babae. At, walang masama para sa iba kung makikipag-talik ang isang lalaki sa kapwa lalaki o ang babae sa kapwa babae. Tignan natin kung bakit magiging taliwas si Hesus sa mga usaping ito.

Mateo 19:4-6
4 Sumagot si Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimula’y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? 5 At siya rin ang nagsabi, ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila’y magiging isa.’ 6 Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya’t ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.”

Ayon sa mababasa natin, ang Diyos ang may karapatan upang magbigay ng depinisyon ng kasal at hindi ang kultura. Ibig sabihin, mali ang pananaw na pwedeng baguhin ng kultura ang disenyo ng Diyos pagdating sa kasal. Maaaring sabihin ng isang pro-same-sex marriage na ito ay tungkol sa divorce, hindi sa same-sex marriage. Ngunit, ang basehan kung bakit mali ang divorce ay dahil sa taliwas ito sa “indissolubility” ng kasal ayon sa disenyo ng Diyos. Ayon kay Trent Horn, isang apologist sa Catholic Answers,

“If Jesus would not approve of divorce because it violated the permanence of God’s design for marriage, then he would never have approved of same-sex relationships that violate the sexual complementarity of God’s design for marriage [3].”

Tandaan natin na ang pakikipagtalik na taliwas sa disenyo ng kasal ng Diyos ay isang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni San Pablo na ang pakikipag-talik sa pagitan ng dalawang lalaki at dalawang babae ay taliwas sa kanilang kalikasan (Roma 1:26-27). Sana ay maging klaro sa lahat, Katoliko man o hindi, na hindi sapat na rason ang pagmamahal ni Kristo sa atin para suportahan ang Pride parade at Pride month. Sa katotohanan, ninanais lamang Niya ang ating kaligtasan, maging miyembro man ito ng LGBT+ community o hindi.

Marcos 2:17
17 Narinig ito ni Jesus kaya’t siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid.”

 

Ref: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.