Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bunga ng Paghuhusga sa Kapwa”

          Oktubre 30, 2020. Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Filipos 1, 1-11 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Hesus – Sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Hesus, gayun […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinagpalang Apostol ng Diyos”

      Oktubre 28, 2020. Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggol sa Katotohanan”

          Oktubre 22, 2020. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. John Paul II, Pope (White) UNANG PAGBASA Efeso 3, 14-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahanda sa Buhay”

Oktubre 21, 2020. Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 3, 2-12 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

SINASAMBA BA NATIN SI BLESSED CARLO ACUTIS?

  By: Admin Chris Noong October 10, nakita natin ang beatification ni Blessed Carlo Acutis [1]. Ito ay napakagandang kaganapan sa ating mga Katoliko dahil isa siyang mabuting ehemplo sa atin, lalo na sa mga kabataan para magamit ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Gayunpaman, marami tayong nabasa na mga hate comments, na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

World Mission Sunday: number of Catholics continues to rise worldwide

    Vatican City, Oct 16, 2020 / 01:00 pm MT (CNA).- The number of Catholics worldwide increased by almost 16 million in a year to 1.33 billion, according to statistics highlighted by the Vatican ahead of the 2020 World Mission Sunday.  The figures, shared by the Fides News Service Oct. 16, showed that there were 15,716,000 […]