Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukas Palad sa Panginoon”

        Hunyo 28, 2020. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 4, 8-11. 14-16a Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Minsan, si Eliseo’y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya’y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalakasan ng Diyos”

    Hunyo 27, 2020. Sabado sa Ika-12Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19 Pagbasa mula sa aklat ng mga Panaghoy Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob; sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain; ang kaharian at mga pinuno nito’y kanyang ibinagsak at inilagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghiling sa Diyos”

      Hunyo 26, 2020. Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 25, 1-12 Pagbasa mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedequias, tinipon ni Nabucodnosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Mabuting Ama”

    Hunyo 21, 2020. Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 20, 10-13 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.” Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!” Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya; Pagkatapos, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Puso”

      Hunyo 20, 2020. Sabado. Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria. UNANG PAGBASA 2 Cronica 24, 17-25 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Cronica Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay-galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya’t itinakwil nila ang bahay […]