Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pamilya ng Diyos”

  Setyembre 25, 2018. Martes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko. Unang Pagbasa: Kasabihan 21:1-6, 10-13 Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya’y wasto, ngunit si Yahweh lang ang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Hesus, Ang Liwanag ng Mundo”

  Setyembre 24, 2018. Lunes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 15: Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong D’yos? Unang Pagbasa: Kasabihan 3:27-34 Ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ika’y may kakayahan na ito ay magawâ. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, “Bumalik ka’t bukas ibibigay.” Huwag […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF (SUNDAY SPECIALS): “Pagdulog sa Diyos”

  Setyembre 23, 2018. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 54: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y magtatanggol. Unang Ebanghelyo: Karunungan 2:12, 17-20 Tambangan natin ang mga taong matuwid, sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating kaugalian. Tingnan […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Matibay na Tiwala sa Panginoon”

  Setyembre 22, 2018. Sabado. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 56: Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Unang Pagbasa: 1 Corinto 15:35-37, 42-49 Subalit maaaring may magsabi: Papaano ibinabangon ang mga patay? At ano ang magiging katawan nila? Ikaw na hangal, anuman ang iyong itanim, hindi ito mabubuhay maliban ito ay […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD of GOD on DCF: “Awa sa Kapwa”

  Setyembre 21, 2018. Biyernes. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. Kapistahan ni Apostol San Mateo. Manunulat ng Mabuting Balita.  Salmo 19: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Unang Pagbasa: Efeso 4:1-7, 11-13 Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Pinatatawad Tayo ng Diyos”

  Setyembre 20, 2018. Huwebes. Ika-24 Linggo na Karaniwang Panahon. Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’yay walang maliw. Unang Pagbasa: 1 Corinto 15:1-11 Ebanghelyo: Lucas 7:36-50 Minsan, si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Halaga ng Buhay ay sa Pag-ibig”

  Setyembre 19, 2018. Miyerkules. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 33: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.  Unang Pagbasa: 1 Corinto 12:31-13:13 Kaya’t buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga […]