Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod nang Lubos kay Cristo”

  Hulyo 15, 2018. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 85: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. Unang Pagbasa: Amos 7:12-15 Pagkatapos, hinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, “Tama na iyan, Propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka mangaral. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang mangaral dito […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tibay ng Kalooban sa Diyos”

  Hulyo 14, 2018. Sabado. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 93: Panginoo’y naghari na! Ang damit nya’y maharlika.  Unang Pagbasa: Isaia 6:1-8 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. May mga serapin sa […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan na ang Diyos”

  Hulyo 13, 2018. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Unang Pagbasa: Hosea 14:2-10 Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. […]

Catholic Church Religion Saint of the Day Saints

Saint of the Day – St. Benedict of Nursia

Feast Day: July 11 Patronage: Against poison, Against witchcraft, Agricultural workers, Cavers, Civil engineers, Coppersmiths, Dying people, Erysipelas, Europe, Farmers, Fever, Gall stones, Heerdt (Germany), Heraldry and Officers of arms, the Institute of Christ the King Sovereign Priest, Inflammatory diseases, Italian architects, Kidney disease, Monks, Nettle rash, Norcia, (Italy), People in religious orders, Schoolchildren and […]

Apologetics Mortal Sin Purgatory Venial Sin

Part 2: Proofs for Purgatory: Sheol not Vacant

By Pastor Manny of DCF  Part 1: Proofs for Purgatory: Nature and logic of sin Protestants reject the doctrine of Purgatory because of different reasons. Some may say that the word “Purgatory” isn’t in the Bible, therefore, it’s false. Some might say that it’s just a medieval invention by the Catholics. Whatever their reasons are, […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsuko sa Diyos”

  Hunyo 10, 2018. Martes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 115: Israel na Bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.  Unang Pagbasa: Os 8:4-7, 11-13 “Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot; naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang diyus-diyosan ang kanilang pilak at gintona […]