Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

WHY I AM NO LONGER A CATHOLIC TODAY

  By: Pastor Manny ——————————————————— Note: Kindly read the whole post, thanks. ——————————————————— I would apologize sa lahat ng mga followers ng page. Alam ko na meron sa inyo na matagal ng nakasubaybay sa page namin at nakakakita ng posts ko pero ito na ang magiging huling post ko as an admin kasi I believe […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbabalik Natin sa Ama”

  Marso 31, 2019. Ika-4 na Linggo ng Kwaresma.  Unang Pagbasa: Josue 5:9, 10-12 At sinabi ni Yahweh kay Josue, “Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Egipto.” Kaya’t ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jerico, ipinagdiwang nila ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Harapan ng Diyos”

  Marso 30, 2019. Sabado. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. Salmo 51: Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.  Unang Pagbasa: Oseas 6:1-6 “Halikayo, tayo’y manumbalik kay Yahweh; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya’t siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya tayo; sa ikatlong araw, tayo’y kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Lakas ng Panginoon”

  Marso 28, 2019. Huwebes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. Salmo 95: Panginoo’y iyong dinggin, huwag n’yo siyang salungatin. Unang Pagbasa: Jeremias 7:23-28 Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila’y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko, at magiging maayos ang kanilang buhay. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtitiwala Dahil sa Pag-ibig”

  Marso 27, 2019. Miyerkules. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.  Salmo 147: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.  Unang Pagbasa: Deuteronomio 4:1, 5-9 “Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo nang matagal at mapasainyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. “Ngayon nga’y […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patawarin ang Kapwa”

  Marso 26, 2019. Martes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. Salmo 25: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Unang Pagbasa: Daniel 3:25, 34-43 Huminto si Azarias at nanalangin nang malakas doon sa loob ng nagniningas na pugon, “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon.; huwag mong putulin ang iyong tipan sa […]