Bible Catholic Church Catholic Faith Christian God Sola Scriptura

3 Effective Biblical Refutations of Sola Scriptura

“Sacred Tradition and Sacred Scripture make up a single sacred deposit of the Word of God…” (DV 10) Dave Armstrong My friend Al Kresta (Catholic talk show host and author) once noted that in C. S. Lewis’ famous book, Mere Christianity: an ecumenical effort to find things that all Christians shared in common, and the “non-negotiables” […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian God The Sacraments

5 Reasons the Catholic Church is the True Church

BY Amelia Monroe Carlson There are many reasons the Roman Catholic Church is the true Church of Jesus Christ, however, some of those reasons are necessary for discussions with those outside the Catholic Church. Jesus prayed for unity of believers and unity begins with understanding. The understanding of the Church’s beliefs is essential in working toward […]

Apologetics / Reflections Bible Canon of Scriptures Catholic Church DCF Apologetics

BAKIT MALI ANG PANINIWALANG BIBLIYA LAMANG O BIBLE ALONE?’

Ang paniniwalang “Bible Alone” na sa Latin ay ”Sola Scriptura” ay lumitaw lamang noong 1500s sa pamumuno ni Martin Luther na dating pari. Siya ang pinuno ng Protestanismo. Nag protest siya o kinalaban niya ang Iglesia Katolika kaya nga tinawag siyang “Protestante”. At mula sa kanya ay marami na ngayon ang nag-protesta. Marami na ngayong […]