Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ipagtanggol ang Simbahan”

Agosto 18, 2019. Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 39, 2. 3. 4. 18 Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin. UNANG PAGBASA Jeremias 38, 4-6. 8-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Matapang sa Pananampalataya”

Agosto 3, 2019. Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 67, 2-3. 5. 7-8 Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. UNANG PAGBASA Levitico 25, 1. 8-7 Pagbasa mula sa aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila’y nasa Bundok ng Sinai, “Bibilang kayo ng pitong Taon ng Pamamahinga, […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hustisya ng Diyos”

Agosto 1, 2019. Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11 Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan. UNANG PAGBASA Exodo 40, 16-21. 34-38 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipinadamang Awa sa Kapwa”

Hulyo 19, 2019. Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18 Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog. UNANG PAGBASA Exodo 11, 101-12. 14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Piliin Nating Manalig sa Diyos”

Hunyo 27, 2019. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 16, 1-12. 15-16 Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5 Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos. Mateo 7, 21-29 UNANG PAGBASA Genesis 16, 1-12. 15-16 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Kaya naalaala niya si Agar, ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bantayan ang Pananampalataya”

Hunyo 26, 2019. Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 15, 1-12. 17-18 Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman. Mateo 7, 15-20 UNANG PAGBASA Genesis 15, 1-12. 17-18 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

EASTER FRIDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangingisda Kasama ni Jesus”

Abril 6, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay Salmo 118: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan. Ebanghelyo: Juan 21:1-14 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak […]