Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 15: 1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Manalig Kayo sa Akin”

Abril 27, 2018. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 2: Anak ng D’yos kailanman sa simula pa sumilang. Ebanghelyo: Juan 14:1-6 “Huwag na kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

Bakit pa ako magsisimba?

By: Admin Coco, Apologist Bakit pa ako magsisimba e pagka labas ko ng simbahan at pagkauwi ko magkakasala din naman ako. Pwede namang mag dasal nalang ako sa bahay! Besides mas masasama pa nga yung mga taong simbahan minsan e may pari pa nga nang rape tapos mga mapanghusga sila. Ang inyong nabasa sa itaas […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

SI CRISTO AY UPAHAN LANG AYON SA MGA IGLESIA NI CRISTO

By: Kuya Bagets AYON SA MGA INC, ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi pinatawad ng mga Lobo (Gawa 20:29). Ito ang dahilan kung bakit daw nawala ang iglesia noong unang siglo, dahil pinatay sila noon ng mga lobo. Ngunit, ang maitatanong, hahayaan ba ni Cristo na patayin ng mga lobo ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Kasaganaan ng Buhay”

Abril 23, 2018. Lunes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 10:1-10 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya, at pinapakinggan ng mga tupa ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Buhay Na Walang Hanggan”

Abril 19, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:44-51 Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.’ Ang bawat nakikinig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pag-ibig na Walang Hanggan”

Abril 18, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:35-40 Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya […]