Apologetics / Reflections Catholic Church Christian Jesus Christ Mariology

SAGOT SA MGA TANONG NI KAPATID TUNGKOL KAY BLESSED VIRGIN MARY BY: Admin Youth Apologist

[1st Question: “Maaari bang maging Ina ng Diyos si Maria na Lumikha sa kanya?”] . ANSWER: Linawin natin mga Kapatid, si Maria ay hindi Ina ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Si Maria ay INA NG DIYOS ANAK SA KANYANG KALIKASANG TAO. The two natures of Jesus Christ ay hindi pwedeng papaghiwalayin dahil sa […]