Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus sa Pamamagitan ni Maria”

    Mayo 31, 2019. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria Sofonias 3, 14-18 Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6 Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel. Lucas 1, 39-56 UNANG PAGBASA Sofonias 3, 14-18 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion; sumigaw ka, Israel! Magalak […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News Trending

Pope says marriage can only be between a man and a woman and ‘we cannot change it’

Carol Glatz  3 September, 2017   By virtue of its very definition, marriage can only be between a man and a woman, Pope Francis has said in a new book-length interview. “We cannot change it. This is the nature of things,” not just in the Church, but in human history, he said in a series of […]