Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

TWO BIRDS IN ONE STONE: Same-Sex Marriage and Divorce

By: Pastor Manny Note: I am not forcing you to hold sa libertarian view on marriage in relation to same-sex marriage and divorce. I am just saying that this is one logical position that a Catholic may hold in terms of public policies. ————————–————————–— In the Philippines, may dalawang issues ang laging napapag-usapan tungkol sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

    Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY CELEBRATE 500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES? WAS NOT CHRISTIANITY A MERE TOOL FOR COLONIAL RULE?

Bishop Ambo David make a response to the statement of President Duterte: Why celebrate 5 centuries of Christianity in PH? Read the full article here: https://newsinfo.inquirer.net/1161804/duterte-why-celebrate-5-centuries-of-christianity-in-ph#ixzz60YdahTU7 Follow us: @inquirerdotnet on Twitter | inquirerdotnet on Facebook   Bishop Ambo David Response: The same Christian faith that the conquistadores tried to use in order to pursue their colonial purposes in […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith

ARE YOU IN FAVOR OF LEGALIZING DIVORCE IN THE PHILIPPINES?

  By: Pastor Manny . No, because marriage vow should be enforced when both couples said: “Till death do us part.” You don’t have a marriage contract without marriage, and you don’t have marriage without marriage vows. That’s just how important marriage vows are. . Personally, I feel that it’s better to not legalize divorce […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mukha ng Awa ng Diyos”

  Setyembre 19, 2019. Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Timoteo 4, 12-16 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, huwag mong bigyang-daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya: sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, […]