Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-ibig ng Diyos”

Mayo 9, 2021. Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Sixth Sunday of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 10, 25-26. 34-35. 44-48 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatirapa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Purgatoryo Dahil Huhusgahan Tayo Agad Pagkatapos Mamatay?

    By: Admin Chris Bilang Katoliko, naniniwala tayo na makakatulong ang ating mga dasal sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Nitong nakaraan lang, ipinagdasal ko ang kaluluwa ng namayapa kong kamag-anak dahil sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ngunit, hindi naman lahat ng Kristyano ay naniniwala sa pagdarasal para sa mga namatay. May nakita akong kumakalat […]