Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalayaang Dulot ni Cristo”

          Enero 7, 2020. Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon Thursday after Epiphany (White) or mass of St. Raymond of Peñafort, Priest (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 19 – 5, 4 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-aalay ni Cristo”

            Enero 5, 2020. Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Tuesday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 7-10 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ilaw at Gabay ng Diyos”

      Enero 4, 2020. Lunes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Monday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 3, 22 – 4, 6 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

IMMACULATE CONCEPTION AND INC MINISTER pt2: MAKIKITA BA ITO SA TRADISYON?

          By: Admin Chris —————————————————— Ito ang pagpapatuloy ng aking sagot sa isang post ng isang INC minister. Noong nakaraan, naipaliwanag ko kung paanong pinatunayan ng Genesis 3:15 ang immaculate conception ni Maria na binalewala ng minisstro kahit na wala siyang argumentong binigay para sa kanyang interpretasyon [1]. Ngayon, magbibigay ako […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Pagsilang ni Jesus”

          Disyembre 24, 2020. Mga Pagbasa Para sa Bisperas ng Pagdating ng Panginoon. Vigil of the Nativity of the Lord (White) UNANG PAGBASA Isaias 62, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugon hangga’t hindi siya naililigtas, hangga’t ang tagumpay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panahon kay Cristo”

        Disyembre 23, 2020 Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 1-4. 23-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang […]