Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Kalugod-lugod sa Diyos”

Hulyo 16, 2019. Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Exodo 2, 1-15a Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya’t […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Diyos na Nagpapagaling”

Hulyo 14, 2019. Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Deuteronomio 30, 10-14 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa bayan: “Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso’t kaluluwang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y Mahalaga sa Diyos”

Hulyo 13, 2019. Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7 Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon. Mateo 10, 24-33 UNANG PAGBASA Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay ang Pananalig sa Diyos”

Hulyo 12, 2019. Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 46, 1-7. 28-30 Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal. Mateo 10, 16-23 UNANG PAGBASA Genesis 46, 1-7. 28-30 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipagkatiwala sa Diyos ang Lahat”

Hulyo 11, 2019. Paggunita kay San Benito, abad Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon  UNANG PAGBASA Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, “Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon Natin Bilang Simbahan”

Hulyo 10, 2019. Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon UNANG PAGBASA Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Egipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Egipto, “Magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo […]