Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay na Walang Hanggan”

      Marso 4, 2021. Huwebes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. Thursday of the Second Week of Lent (Violet). UNANG PAGBASA Jeremias 17, 5-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Sinasabi ng Panginoon, “Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin, at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Daan Patungo sa Langit”

          Marso 3, 2021. Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Jeremias 18, 18-20 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Ang sabi ng mga tao: “Iligpit na natin si Jeremias! May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kababaang Loob ng Tao”

          Marso 2, 2021. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Isaias 1, 10. 16-20 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon; mga namamayan sa Gomorra, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik-loob […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Liwanag at Gabay ng Diyos”

Pebrero 28, 2021. Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, “Isama mo ang pinakamamahal mong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Bukas sa Diyos”

          Pebrero 26, 2021. Biyernes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. Friday of the First Week of Lent (Violet) UNANG PAGBASA Ezekiel 18, 21-28 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Sinasabi ng Panginoon: “Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, […]