Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist Faith

They knocked him to the ground, but all he cared about was the Eucharist

This image speaks volumes about the priesthood. This photo speaks volumes: A priest, knocked to the ground as he was distributing Communion, who uses the strength he has left to gather the hosts and particles of the Eucharist that had fallen to the floor. The picture was taken by an eyewitness who was at the […]

Apologetics Bible Canon of Scriptures Catholic Church DCF Apologetics

BAKIT MALI ANG PANINIWALANG BIBLIYA LAMANG O BIBLE ALONE?’

Ang paniniwalang “Bible Alone” na sa Latin ay ”Sola Scriptura” ay lumitaw lamang noong 1500s sa pamumuno ni Martin Luther na dating pari. Siya ang pinuno ng Protestanismo. Nag protest siya o kinalaban niya ang Iglesia Katolika kaya nga tinawag siyang “Protestante”. At mula sa kanya ay marami na ngayon ang nag-protesta. Marami na ngayong […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian History Protestantism

Protestant Differences are Only on those “Unnecessary” issues and doctrines?

Protestant Differences are Only on those “Unnecessary” issues and doctrines?   Answer: I don’t agree! I will give you examples. Si Martin Luther na ama ng reformation at founder ng protestantismo ay naniniwala sa real presence ni Cristo sa Eucharistia. Pero para kay Calvin ito ay “Mystical presence” lamang. For Zwingli ang Eucharistia ay symbolical […]