Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Simula ng Taon”

Enero 10, 2020. Pagbibinyag sa Panginoon. Feast of the Baptism of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 55, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sinabi ng Panginoon, “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mababa ang Loob sa Diyos”

Enero 9, 2020. Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon Saturday after Epiphany (White) UNANG PAGBASA 1 Juan 5, 14-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalayaang Dulot ni Cristo”

          Enero 7, 2020. Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon Thursday after Epiphany (White) or mass of St. Raymond of Peñafort, Priest (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 19 – 5, 4 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tibayan ang Pananalig”

  Enero 6, 2020. Miyerkules kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Wednesday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 11-18 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, yamang gayun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-aalay ni Cristo”

            Enero 5, 2020. Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Tuesday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 7-10 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ilaw at Gabay ng Diyos”

      Enero 4, 2020. Lunes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Monday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 3, 22 – 4, 6 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Regalong Handog”

Enero 3, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Solemnity of the Epiphany of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 60, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa; ngunit ikaw ay liliwanagan […]