Apologetics / Reflections DCF Apologetics Exodus 20:4-5 Idols Occultism Statues and Images

Katoliko: Sumasamba nga ba sa mga Larawan?

By: Admin Coco, Apologist   Isa sa mga bagay na laging sinasabi ng mga kritiko ng Simbahang Katolika ay ang mga katagang ‘Bakit kayong mga Katoliko ay gumagawa ng mga imahen at kayo ay sumasamba sa mga ito’? Hindi ninyo ba alam Na ipinagbabawal ng Bibliya ito? (Exodo 20:4-5): “Huwag kang gagawa ng imahen ng […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

Prayer to the Saints Is More Biblical Than You Realize

STEPHEN BEALE Prayer to the saints remains one of the enduring sticking points in Catholic-Protestant dialogues. As always, from the Catholic side, a disclaimer is in order: We do not need something to be in the Bible in order for us to necessarily have as part of our faith or practice. The word Trinity is not in […]