Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

LlANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pundasyon ay Diyos”

            Setyembre 11, 2021. Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado UNANG PAGBASA 1 Timoteo 1, 15-17 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapi’t paniwalaan ng lahat: si Kristo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Grasya ng Pagpapatawad”

                Setyembre 9, 2021. Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Pedro Claver, pari. UNANG PAGBASA Colosas 3, 12-17 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kaligtasan ng Tao”

              Setyembre 8, 2021. Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (White). UNANG PAGBASA Mikas 5, 1-4a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas Ito ang sinasabi ng Panginoon: Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pananalangin at Gabay ng Diyos”

Setyembre 7, 2021. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Tuesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Colosas 2, 6-15 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Hesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Manatili kayo sa kanya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Araw ng Diyos”

Setyembre 6, 2021. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel UNANG PAGBASA Colosas 1, 24 – 2, 3 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y naipagpapatuloy ko ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabago ng Mundo”

        Setyembre 5, 2021. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Isaias 35, 4-7a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob: “Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway.” Ang mga bulag ay makakikita, […]