Bible Catholic Church Catholic Faith News Religion

Seek Christ and his humble love, Pope Francis exhorts Catholics in UAE

  Abu Dhabi, United Arab Emirates, Feb 5, 2019 / 02:32 am (CNA).- Preaching on the Beatitudes during his visit to the United Arab Emirates on Tuesday, Pope Francis called on those present to seek communion with Christ before all else. “Let us together ask here today for the grace of rediscovering the attraction of […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tagumpay ng Krus”

  Setyembre 14, 2018. Biyernes. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal. Salmo 78: Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. Unang Pagbasa: Mga Bilang 21:4-9 Mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat na Pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos […]

Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon”

  Agosto 6, 2018. Lunes. Ika-18 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 97: Panginoo’y maghahari, lakas N’yay mananatili. Unang Pagbasa: Daniel 7:9-10, 13-14 Habang ako’y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang Nabubuhay Magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayundin ang kanyang buhok. Ang trono niya’y naglalagablab at ang mga […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan na ang Diyos”

  Hulyo 13, 2018. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Unang Pagbasa: Hosea 14:2-10 Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. […]