Catholic Church News

How can a Church own a school but Don’t allow the poor to Attend it?

First of all, the Catholic Church itself does not own a School even a Bishop doesn’t own it. But the Religious Orders are the one who owned the Schools. Karamihan sa schools ay tinayo ng mga religious orders. At sa mga schools na pinatayo nila ay hindi maaring libre sapagkat kailangan din ng suweldo ng […]