Bible Born Again Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig Mula sa Banal na Puso ni Jesus”

Hunyo 28, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus Ezekiel 34, 11-16 Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop. Roma 5, 5b-11 Lucas 15, 3-7 UNANG PAGBASA Ezekiel 34, 11-16 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoon: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith God News Religion

Why Catholicism is the Best Religion

BLOGS  |  MAR. 15, 2018 Why Catholicism is the Best Religion Some religions are superior to others, and Christianity is the best. And of the Christians, Catholicism is the best. Fr. Dwight Longenecker I know. I know. This is not really politically correct. You’re supposed to pretend that all religions are equal. The comparative religions professor […]