Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

The True Enemies of the Church

Isang pagninilay ni Admin Coco, Apologist Huwag nating kalimutang I LIKE at I SHARE ito! For 2,000 years marami ng pinagdaanan ang Simbahang Katolika sa kamay ng iba’t-ibang mga sekta, relihiyon pati na rin sa mga kilala at matataas na Tao (Emperor, Presidente etc). At hanggang ngayon the Catholic Church experience persecution, a non-stop persecution. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsuko sa Plano ng Diyos”

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Mahal na Birheng Maria Hunyo 9, 2018. Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Unang Pagbasa: 2 Timoteo 4:1-8 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Puso ni Jesus”

Hunyo 8, 2018. Biyernes. Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Is: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos Unang Pagbasa: Hosea 11:1, 3-4, 8k-9 “Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kababaang Loob sa Diyos”

Mayo 22, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 55: “Ilagak ang suliranin sa D’yos na matuwid” Unang Pagbasa: Jaime 4:1-10 Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba’t nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghahanap ng Misyon sa Buhay”

Mayo 19, 2018. Sabado. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 11: “Poon, ang mga Mabuti ay kapiling mo parati.” Unang Pagbasa: Gawa:16-20, 30-31 Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Mass Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagbabalik Loob sa Diyos”

  Mayo 18, 2018. Biyernes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 103: “Panginoon’y may luklukang matatag sa kalangitan.”  Unang Pagbasa: Gawa 25:13b-21 Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kaisa Tayo ng Panginoon”

  Mayo 17, 2018. Huwebes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 16: “D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin” Unang Pagbasa: Gawa 22:30; 23:6-11 Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Judio laban kay Pablo. Kaya’t kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong […]