Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Diyos ang Tunay na Yaman ng Buhay!”

Hunyo 19, 2018. Martes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Poon, iyong kaawaan Kaming sa iyo’y nagsisuway. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:17-29 Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe, “Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

Saint of the Day – St. Romuald

Feast Day: June 19 Birth: c. 951 Ravenna Death: 19 June 1027 Val di Castro Life: Romuald (Latin: Romualdus; c. 951 – traditionally 19 June, c. 1025/27 AD) was the founder of the Camaldolese order and a major figure in the eleventh-century “Renaissance of eremitical asceticism”. According to the vita by Peter Damian, written about […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglaya ng Puso Mula sa Galit at Pighati”

Hunyo 18, 2018. Lunes. Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 5: Panginoon, ako’y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:1-16 Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, “Ibigay mo sa akin ang iyong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago sa Diyos”

Hunyo 17, 2018. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 92: Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos. Unang Pagbasa: Ez 17:22-24 Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh: “Kukuha ako ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko’y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Lakas ng Diyos”

Salmo 16: “D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.” Hunyo 16, 2018. Sabado. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 19:19-21 Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God News Religion

Cardinal Burke: Irish Catholics ‘did not receive support from Rome’ in abortion battle

WARSAW, June 13, 2018 (LifeSiteNews) – Ireland’s recent caving into the globalist agenda of abortion and same-sex “marriage” is partly due to silence coming from Rome, American Cardinal Raymond Burke said in an interview last week with Polish weekly “Sieci” magazine. “In Ireland, during the campaign before the referendum on protection of the life of […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

Paalam. Salamat. Maligayang bati! By: Archbishop Soc Villegas

Mahal kong Father Richmond, Paalam. Salamat. Maligayang bati! Simula ng barilin ka nila hanggang ngayon ay hindi na tumigil ang ulan. Kulimlim ang langit tulad ng puso naming kulimlim din. Natigatig kaming lahat na Karlista mong kapatid sa text message “Bro binaril si Richmond”. Sinong Richmond? Hindi puwedeng ikaw! Hindi ikaw yon! Pero si Bishop […]