Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad? kumpil my bayad? Diba parang mukhang pera mga Pari niyo? First of all, We don’t pay for the sacraments, we pay for damages of it example electricity, Church workers, pag maarti yung ikakasal gusto bongga […]