Catholic Church Catholic Faith Christian Faith God News Prayer Prayers

LOVE on the CROSS

Written By: Admin Francesca Maria M. TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “LOVE on the CROSS” Special Edition: Back to Back Ash Wednesday (First Day of Lent) and Valentine’s Day. Pebrero 14, 2018. Miyerkules ng Abo. Ebanghelyo: Mateo 6:1-6, 16-18 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang […]