Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungang Mula sa Diyos”

  Setyembre 26, 2020. Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mangangaral 11, 9 – 12, 8 Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito’y ipagsusulit mo sa Diyos. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Jesus na ating Tagapagligtas”

          Setyembre 25, 2020. Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mangangaral 3, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay; ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagasunod ng Diyos”

        Setyembre 23, 2020. Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari. Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Kawikaan 30, 5-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan “Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa ng Diyos”

        Setyembre 21, 2020. Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita. UNANG PAGBASA Efeso 4, 1-7. 11-13 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sumunod Nang Buong Loob”

Setyembre 19, 2020. Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 35-37. 42-49 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, may nagtatanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila?” Hangal! Hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hangga’t hindi […]