Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisisi sa Kasalanan”

Nobyembre 8, 2019. Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 15, 14-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo’y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito’y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ihanda ang mga Sarili”

  Nobyembre 4, 2019. Paggunita kay San Carlos Borromeo. Lunes ng Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 11, 29-36 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsasakripisyo sa Buhay Ngayon”

Nobyembre 2, 2019. Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano. UNANG PAGBASA 2 Macabeo 12, 43-46 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Macabeo Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Nagpapalago”

Oktubre 29, 2019. Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 8, 18-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matuto Mula sa Panginoon

Oktubre 25, 2019. Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 7, 18-25a Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihi’y sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglaban sa mga Kasamaan”

  Oktubre 24, 2019. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 6, 19-23 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ngayon […]