Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tawag ni Jesus”

Enero 24, 2021. Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. Third Sunday in Ordinary Time (Green) National Bible Sunday. UNANG PAGBASA Jonas 3, 1-5. 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Presensiya ng Diyos”

        Enero 21, 2021. Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr (Red). UNANG PAGBASA Hebreo 7, 25 – 8, 6 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Hesus ang lahat ng lumalapit sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Puso ng Isang Bata”

Enero 17, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Feast of the Santo Niño (White) Holy Childhood Day Week of Prayer for Christian Unity UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman, namanaag na ang liwanag sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Awa ng Diyos”

Enero 16, 2021. Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 4, 12-16 Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Talunin ang Masama”

            Enero 12, 2021. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 2, 5-12 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na noo’y kanyang lilikhain – ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Simula ng Taon”

Enero 10, 2020. Pagbibinyag sa Panginoon. Feast of the Baptism of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 55, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sinabi ng Panginoon, “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit […]