Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panalanging Abot sa Langit”

Oktubre 20, 2019. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Exodo 17, 8-13 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinisan ng Loob”

Oktubre 15, 2019. Paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pusong Mapagpasalamat sa Diyos”

Oktubre 13, 2019. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA 2 Hari 5, 14-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

    Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makinig sa Diyos”

Oktubre 8, 2019. Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.  UNANG PAGBASA Jonas 3, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. aabutin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Lumago ang Pananampalataya sa Diyos”

Oktubre 6, 2019. Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habacuc […]