Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Pebrero 19, 2020. Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Santiago 1, 19-27 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal: matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kalooban”

Pebrero 18, 2020. Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Santiago 1, 12-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mapalad ang taong nananatiling tapat, sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito’y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala sa Panginoon”

Pebrero 17, 2020. Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Santiago 1, 1-11 Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo: Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagsunod sa Diyos”

Pebrero 16, 2020. Ika-6 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 60, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias UNANG PAGBASA Sirak […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

VALENTINE’S SPECIAL: ANG MABUTING BALITA SA ARAW NG MGA PUSO

“Pusong Marunong Makinig” Pebrero 14, 2020. Paggunita kina San Cirilo, Monghe at San Metodio, Obispo. Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.  UNANG PAGBASA 1 Hari 11, 29-32; 12, 19 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pasasalamat sa Pagkain”

Pebrero 15, 2020. Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hindi Sumusukong Pananalig”

Pebrero 13, 2020. Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 11, 4-13 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyus-diyusan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon; hindi niya sinundan ang halimbawa ni […]