Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Regalong Handog”

Enero 3, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Solemnity of the Epiphany of the Lord (White). UNANG PAGBASA Isaias 60, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa; ngunit ikaw ay liliwanagan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makakaya ang Lahat sa Diyos”

Enero 2, 2020. Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan. Memorial of Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops and Doctors of the Church (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 22-28 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, sino ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsalubong kay Jesus”

Disyembre 30, 2020. Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. The Sixth Day in the Octave of Christmas (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 12-17 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Mababa ang Loob”

Disyembre 29, 2020. Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang The Fifth Day in the Octave of Christmas (White) or mass of St. Thomas Becket, Bishop and Martyr (Red) UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 3-11 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Laban ng Katarungan”

Disyembre 28, 2020. Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan, Mga Martir. Feast of the Holy Innocents, martyrs (Red). UNANG PAGBASA 1 Juan 1, 5 – 2, 2 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay […]