Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsuko sa Diyos”

  Hunyo 10, 2018. Martes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 115: Israel na Bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.  Unang Pagbasa: Os 8:4-7, 11-13 “Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot; naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang diyus-diyosan ang kanilang pilak at gintona […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Paggaling sa Sakit at Pagkabuhay Muli”

  Hulyo 9, 2018. Lunes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 145: Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan sya’y nahahabag. Unang Pagbasa: Os 2:16, 17k-18, 21-22 “At sa araw na iyon,” sabi ni Yahweh, “Ang itatawag mo sa akin ay ‘Aking Asawa,’ at hindi mo na ako tatawaging ‘Aking Baal.’ Sapagkat ipalilimot ko na […]

Bible Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Lakas sa Panginoon”

  Linggo. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 123: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon. Unang Pagbasa: Ez 2:2-5 Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, “Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik […]

Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panibagong Buhay Kasama ni Jesus”

  Hulyo 7, 2018. Sabado. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’yay payapa Unang Pagbasa: Amos 9:11-15 “Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho; itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Sa […]

Bible Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang mga Makasalanan sa Simbahan”

  Hulyo 6, 2018. Biyernes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal  Unang Pagbasa: Amos 8:4-6, 9-12 Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa mga nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, “Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapagaling ni Jesus ng ating mga Karamdaman”

Hulyo 5, 2018. Huwebes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 18: Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Unang Pagbasa: Amos 7:10-17 Si Amazias na pari sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. “Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo,” sabi niya. “Dahil sa mga sinasabi […]