Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katapatan sa Ating mga Gawain”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katapatan sa Ating mga Gawain” Agosto 13, 2018. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 148: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos. Unang Pagbasa: Ezekiel 1:2-5, 24-28 Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakin. Ako na isang pari at […]