Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

TWO BIRDS IN ONE STONE: Same-Sex Marriage and Divorce

By: Pastor Manny Note: I am not forcing you to hold sa libertarian view on marriage in relation to same-sex marriage and divorce. I am just saying that this is one logical position that a Catholic may hold in terms of public policies. ————————–————————–— In the Philippines, may dalawang issues ang laging napapag-usapan tungkol sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

    Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panalangin sa Ama sa Langit”

  Oktubre 9, 2019. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon UNANG PAGBASA Jonas 4, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gabay mula sa Diyos”

  Oktubre 2, 2019. Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6 Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin. UNANG PAGBASA Nehemias 2, 1-8 Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon […]