Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Birheng Maria, Iniakyat sa Langit”

Agosto 15, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria. Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16 Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. UNANG PAGBASA Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Makapangyarihan sa Lahat”

    Hunyo 16, 2019. Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos. Kawikaan 8, 22-31Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.Roma 5, 1-5Juan 16, 12-15 UNANG PAGBASAKawikaan 8, 22-31 Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan Ito ang sinabi ng Karunungan ng Diyos:“Sa lahat ng nilikha ng Poon, ako ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]