Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay sa Gitna ng Pagsubok”

      Hunyo 30, 2020. Martes sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 3, 1-8; 4, 11-12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon: “Pinatnubayan kong palabas sa Egipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukas Palad sa Panginoon”

        Hunyo 28, 2020. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 4, 8-11. 14-16a Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Minsan, si Eliseo’y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya’y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Mabuting Ama”

    Hunyo 21, 2020. Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 20, 10-13 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.” Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!” Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya; Pagkatapos, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Puso”

      Hunyo 20, 2020. Sabado. Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria. UNANG PAGBASA 2 Cronica 24, 17-25 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Cronica Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay-galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya’t itinakwil nila ang bahay […]