Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tuwa sa Pagsilang ni Juan”

      Disyembre 23, 2019. Lunes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikawalong Araw ng Simbang Gabi. UNANG PAGBASA Malakias 3, 1-4. 23-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Cristo Lamang”

      Disyembre 21, 2019. Sabado sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikaanim na Araw ng Simbang Gabi. UNANG PAGBASA Awit 2, 8-14 Pagbasa mula sa aklat ng Awit ni Solomon Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulod, tinatahak upang ako’y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa, mabilis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matuwid na Tao”

  Disyembre 18, 2019. Miyerkules sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikatlong Araw ng Simbang Gabi sa Madaling Araw.   UNANG PAGBASA Jeremias 23, 5-8 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias   “Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pagtanggap kay Jesus”

      Disyembre 16, 2019. Lunes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Unang Araw ng Simbang Gabi sa Madaling Araw. UNANG PAGBASA Isaias 56, 1-13a. 6-8 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan: “Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Galak sa Pagdating ng Mesiyas”

    Disyembre 15, 2019. Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 35, 1-6a. 10 Pagbasa mula sa aklat […]